Mae’r blog yn un o nifer o straeon y byddwn yn eu cyhoeddi drwy gydol Wythnos Waith Ieuenctid 2018

Mae Wythnos Waith Ieuenctid ar ein gwarthaf a heddiw rydym yn canolbwyntio ar Wasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Wrecsam. Fel y gwasanaethau eraill rydym wedi eu trafod, byddant yn Nhŷ Pawb ddydd Sadwrn 30 Mehefin.

Felly pwy ydyn nhw a beth maen nhw’n ei wneud? Arhoswch o gwmpas i wybod mwy!

Mae Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Wrecsam yn cynnig cyngor a chymorth i bobl ifanc, rheini a chymunedau sy’n nodi materion sy’n destun pryder.

Mae’r gwasanaeth yn cynnig ymyriadau strwythuredig sy’n ceisio atal, adsefydlu a mynd i’r afael ag achosion troseddau yn Wrecsam.

Maent yn canolbwyntio ar blant a phobl ifanc 10-17 oed er mwyn atal troseddu ac aildroseddu.

Caiff ei gweledigaeth ei chrynhoi’n berffaith drwy ymdrechu i greu ‘Wrecsam sy’n ddiogel ac yn ddidrosedd i bawb, lle mae pobl ifanc yn cael eu gwerthfawrogi fel dinasyddion yn y gymuned.

Felly, pwy yw’r bobl sydd y tu ôl i’r gwaith rhagorol hwn?

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB .

Y Tîm Atal

Mae’r Tîm Atal yn grŵp amryddawn ac amrywiol o weithwyr proffesiynol sy’n angerddol am helpu pobl ifanc i wneud dewisiadau cadarnhaol. Gall y dewisiadau hyn gynnig dewisiadau eraill iddynt yn hytrach na’u hymddygiad diweddar.

Helpu i gyflawni hyn…

Gall ymyriadau gynnwys gweithdai yn seiliedig ar faterion, mentora a gweithgareddau i ddifyrru, gyda gwerthoedd gwaith ieuenctid yn sail iddynt a Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn.

I gael rhagor o wybodaeth anfonwch e-bost i youthjusticeservice@wrexham.gov.uk.

Bydd hefyd nifer o wasanaethau eraill yn hyrwyddo eu gwaith a digon o hwyl a gweithgareddau anffurfiol i gymryd rhan ynddynt.

Meic agored

Un o’r digwyddiadau hyn yw sesiwn meic agored yn dechrau am 1pm ac yn nes ymlaen am 3pm fe gewch chi wledd, wrth i Luke Gallagher berfformio cerddoriaeth fyw.

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB