Mae cyfle i landlordiaid a rheiny sydd â diddordeb yn y sector rhentu preifat i gwrdd a rhwydweithio pan fydd y cyfarfod nesaf o’r fforwm Landlordiaid yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr ar 10 Gorffennaf am 5.30pm.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB .

Mae’n cael ei argymell yn fawr i’r holl landlordiaid ac Asiantwyr Rheoli i fynychu’r digwyddiad hwn gan y bydd diweddariadau yn y nifer o newidiadau sydd eisoes wedi digwydd a’r rheiny sydd i ddod yn y 12 mis nesaf a bydd y rhain yn cynnwys:

  • Diogelwch Gosodiadau Trydanol
  • Safonau Diogelwch Tân
  • Deddf Tai (Cymru) 2014
  • Rheoliadau Tystysgrif Perfformiad Ynni Newydd

Bydd Julie Woolfenden, Cymdeithas Cenedlaethol y Landlordiaid yn cadeirio’r cyfarfod ac yn rhoi gwybod i bawb am yr holl wybodaeth landlordiaid presennol a phwysig.

Gyda diddordeb mewn mynychu – anfonwch eich enw ar e-bost i hmo@wrexham.gov.uk

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB