“O’r cyswllt cyntaf rydw i wedi cael cefnogaeth lawn gan y tîm maethu yn Wrecsam.” Alison, Gofalwr Maeth gyda Chyngor Wrecsam

 

Ydych chi erioed wedi ystyried bod yn ofalwr maeth?

Wyddoch chi ein bod yn cynnig llawer o gefnogaeth i holl ofalwyr maeth Cyngor Wrecsam? Mae’r gefnogaeth yn cynnwys:

 • Ymweliadau rheolaidd
 • Cyngor a chyfarwyddyd gan weithiwr cefnogi goruchwyliol
 • Cefnogaeth gan ofalwyr maeth eraill
 • Newyddlenni rheolaidd a grwpiau coffi cefnogol
 • Hyfforddiant ac adnoddau i gynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth
 • Cyngor a strategaethau gan weithwyr proffesiynol aml asiantaeth i helpu cyflawni’r canlyniadau gorau ar gyfer plant a phobl ifanc

I gynorthwyo ag unrhyw bwysau ariannol, rydym hefyd yn cynnig y cymorth ariannol canlynol:

  • Lwfans i dalu am y gost o ofalu am y plentyn
  • Taliad sgiliau
  • Gostyngiad o 75% yn eich treth y cyngor
  • Cardiau ar gyfer gofalwyr maeth i gael gostyngiadau ar nifer o weithgareddau
  • Cynigion hamdden ar gyfer plant
  • Dathliadau blynyddol ar gyfer gofalwyr maeth, plant a phobl ifanc

Diogelu’r bobl yr ydych yn eu caru, lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG.

Mae gofalwyr maeth yn creu cartrefi diogel a chefnogol i blant a phobl ifanc ond, yn Wrecsam, mae arnom ni angen mwy o bobl i ddangos diddordeb.

Ydych chi erioed wedi ystyried maethu plentyn neu berson ifanc?

Os felly, hoffai Gwasanaeth Maethu Wrecsam glywed gennych chi. Maen nhw’n chwilio am ofalwyr maeth posibl sy’n ymroddedig i blant a phobl ifanc o bob oed. Mae’n bwysig cadw plant yn eu hardaloedd lleol er mwyn sicrhau cysondeb o ran teulu, ffrindiau ac ysgolion.

Helpwch ni i gadw plant lleol yn ddiogel yn Wrecsam drwy ddarparu cartref diogel a charedig.

Rhagor o wybodaeth

Cysylltwch â Gwasanaeth Maethu Wrecsam a gofynnwch am gael siarad â’r Swyddog Recriwtio

01978295316 neu anfonwch e-bost at:fostering@wrexham.gov.uk

Gallwch hefyd ddod o hyd i ragor o wybodaeth am faethu a’r broses i ddod yn ofalwr maeth ar ein gwefan:

www.wrexham.gov.uk/fostering

www.wrecsam.gov.uk/maethu

Lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG ….a helpwch i gadw Wrecsam yn ddiogel yr hydref yma.

Lawrlwythwch yr ap GIG