Superfast Business Wales launches free Winter webinars for businesses

Mae’r hyrwyddwr cymorth digidol Cyflymu Cymru i Fusnesau wedi lansio ei raglen gweminarau’r gaeaf am ddim sy’n cynnwys: cyfryngau cymdeithasol, marchnata digidol, SEO, offer ar-lein, seiberddiogelwch, gwefannau, a rhagor.

Cewch y sgiliau digidol a’r hyder sydd eu hangen arnoch i helpu i lywio’r amseroedd ansicr hyn. Ewch i’r dudalen digwyddiadau a chadwch eich lle mewn gweminarau am ddim…

Lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG ….a helpwch i gadw Wrecsam yn ddiogel yr hydref yma.

Lawrlwythwch yr ap GIG