Mae Cerddoriaeth yn y parc ym Mharc Bellevue wedi ei ganslo oherwydd bod y tywydd gwlyb yn achosi pryderon iechyd a diogelwch

Gadewch i ni obeithio ei fod yn well ar gyfer perfformiad yr wythnos nesaf a fydd yr un olaf am 2017.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fi Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI