Ydych chi’n mynd i’r dref ar gyfer y Diwrnod Chwarae?

Os felly, byddwch yn falch o wybod bod modd i chi barcio am ddim ym meysydd parcio canol y dref sy’n eiddo i’r Cyngor..

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

“digwyddiad poblogaidd iawn yng nghanol y dref”

Dywedodd y Cynghorydd David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant:

“Rydw i’n falch iawn ein bod ni’n gallu cynnig parcio am ddim unwaith eto eleni ar gyfer y digwyddiad poblogaidd iawn yma yng nghanol y dref. Mae miloedd o bobl ifanc yn heidio i’r Diwrnod Chwarae i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau, ac rydw i’n gobeithio y bydd gadael i bobl barcio am ddim yn helpu rhieni a gofalwyr ar ddechrau’r gwyliau haf.”

Mae’r Diwrnod Chwarae yn cael ei gynnal ar 2 Awst, o 12pm tan 4pm, ac yn y gorffennol mae pobl ifanc wedi cymryd canol y dref drosodd i gymryd rhan mewn gweithgareddau sydd wedi eu trefnu gan y tîm chwarae. Maen nhw fel arfer yn cyrraedd adra wedi blino, yn wlyb ac yn fudr a chyda gwên o glust i glust.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fi Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI