Wrexham Council Tourist Information Centre Food Drink

Mae’r Cerdyn Dyma Wrecsam newydd ar gael a dyma eich tocyn i gael hyd yn oed mwy o werth am arian yn eich Canolfan Groeso.

I fod yn gymwys, gwariwch ddeg punt ar unrhyw beth o’u hystod cynhwysfawr o gynhyrchion bwyd a diod ac yna bydd y cerdyn yn cael ei gyflwyno i chi. Mae mor syml a hynny!

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB .

Gostyngiad anhygoel o 10%

Drwy fod yn berchen ar Gerdyn Dyma Wrecsam, byddwch yn cael gostyngiad o 10% ar unrhyw gynhyrchion bwyd a diod ac anrhegion. Mae’n swnio’n dda i ni.

Ac os nad oeddech yn gwybod yn barod…

Mae Canolfan Groeso Wrecsam bellach yn cadw stoc o jin, gwirodydd, cwrw a wisgi yn ogystal â chynnyrch lleol arall. Yn dathlu’r gorau o Gymru gyda Wrexham Lager, Big Hand Brewery, Rosie’s Cider, Wisgi Penderyn ac Aber Falls Distillery … perffaith ar gyfer yr haf!

Ai cerdyn ar gyfer y Ganolfan Groeso yn unig yw hwn?

Na, dim o bell ffordd! Mae wedi ei ddisgrifio fel “pasbort i ddarganfod y llefydd gorau i fwyta, aros ac ymweld â nhw yn y sir eleni” gyda’r incwm a gynhyrchir yn mynd yn syth yn ôl i’r diwydiant twristiaeth lleol.

Ewch i weld gwefan Dyma Wrecsam i wybod mwy am y llefydd y byddwch yn gallu defnyddio eich cerdyn eleni!

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB