Yr haf hwn mae Amgueddfa Wrecsam yn rhoi’r cyfle i chi fynd ati i ailddarganfod hud y Mabinogi, Y Brenin Arthur a Marchogion y Ford Gron!

Bydd arddangosfa newydd, Gwlad y Chwedlau, sy’n agor fis Gorffennaf, yn galluogi ymwelwyr i weld rhai o’r llawysgrifau canoloesol a gadwodd fersiynau ysgrifenedig cyntaf Pedair Cainc y Mabinogi.

Mae’r llawysgrifau hyn yn cynnwys rhai o’r cyfeiriadau cynharaf at y Brenin Arthur gan gynnwys Llyfr Gwyn Rhydderch o’r 14eg ganrif a Historia Regum Britanniae (Hanes Brenhinoedd Prydain) Sieffre o Fynwy, ac maent yn cael eu harddangos am y tro cyntaf yng ngogledd ddwyrain Cymru.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB .

Gorffennol chwedlonol Cymru’n dod yn fyw

Bydd rhannau eraill o arddangosfa Gwlad y Chwedlau yn dod â byd mytholegol chwedlau Cymru yn fyw drwy gyfrwng llyfrau, paentiadau, darluniau, animeiddiad a gwisgoedd.

Uchafbwynt yr arddangosfa yw darluniau gwreiddiol Margaret Jones ar gyfer diweddariad Gwyn Thomas o’r Mabinogi yn 1984 sy’n tanio’r dychymyg ac yn creu diddordeb yn y Gymru a fodolai tua mil o flynyddoedd yn ôl.

Cadwch lygad am wisgoedd chwedlonol a gynhyrchwyd gan grŵp gwau a gwnïo’r Amgueddfa, gall oedolion a phlant roi cynnig ar eu gwisgo!

Gweithgareddau i blant ac eitemau yn y siop anrhegion

Hefyd bydd cyfres o weithgareddau wedi’u hysbrydoli gan y thema Gwlad y Chwedlau ar ddyddiau Llun a Mawrth yn ystod gwyliau’r haf. Bydd siop yr amgueddfa yn gwerthu cofroddion chwedlonol ac Arthuraidd a bydd yna anrhegion addas i bob oed.

Mae’r arddangosfa hefyd yn cynnwys tri animeiddiad wedi’u creu gan fyfyrwyr ym Mhrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam sydd wedi’u hysbrydoli gan chwedlau Cymru. Mae pob animeiddiad wedi’u cynhyrchu’n arbennig ar gyfer eu dangos yn yr arddangosfa hon.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones “Mae’n wych i weld partneriaeth Llyfrgell Wrecsam gydag Amgueddfa Genedlaethol Cymru yn dod ag arddangosfa arall llawn trysorau canoloesol a modern i Wrecsam.

“Mae’r arddangosfa hon yn un o nifer o weithgareddau diwylliannol sy’n digwydd ar draws y fwrdeistref sirol dros fisoedd yr haf sy’n profi fod Wrecsam yn borth i dreftadaeth Cymru ar gyfer pobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd.”

Eisiau darganfod mwy

  • Bydd arddangosfa Gwlad y Chwedlau: Cymru, Arthur a Chwedlau’r Mabinogi, i’w gweld o 21 Gorffennaf hyd at 3 Tachwedd 2018.
  • Llyfr Gwyn Rhydderch and Brut y Brenhinedd will be on show until Saturday, August 25, when they will be replaced by other Arthurian texts.
  • Arddangoswyd Llyfr Gwyn Rhydderch a Brut y Brenhinedd hyd at ddydd Sadwrn, Awst 25 – bydd y rhain yn gael eu disodli gan llyfrau Arthuriaidd arall.
  • Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’r Amgueddfa ar 01978 297 460 neu e-bostiwch yr amgueddfa museum@wrexham.gov.uk

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

Each i wefan Tŷ Pawb yma.

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB [/button