I ddathlu 10 mlynedd ers yr arysgrif ar Dyfrbont Ddŵr Pontcysyllte ac 11 milltir o gamlas fel Safle Treftadaeth y Byd UNESCO, mae nifer o brosiectau celf wedi’u cynnal ar draws yr ardal yn 2019, gan ddefnyddio’r tirlun a’r dreftadaeth fel ysbrydoliaeth.

Mae’r Prosiect Tirlun Darluniadwy yn canolbwyntio ar dirlun Dyffryn Dyfrdwy a Safle Treftadaeth y Byd Dyfrbont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte Mae’n defnyddio’r thema o deithiau ysbrydoledig, ac yn parhau i fod yn nodwedd yn yr ardal y mae’r gamlas, A5 Telford a’r Afon Dyfrdwy yn torri ar ei thraws. Mae ymwelwyr wedi cael eu hysbrydoli gan y dyffryn hyfryd hwn i greu celf a barddoniaeth ers y deunawfed ganrif, ac mae’n parhau i atynnu twristiaid sydd yn chwilio am y dyrchafedig.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Mae’r tirlun dan bwysau cynyddol gyda nifer uchel o ymwelwyr yn cael eu hatynnu at safleoedd mwyaf bregus. Mae’r cymunedau ar stepen y drws, wedi’u magu gan y genhedlaeth diwydiant a’i lluniodd, wedi’u cysylltu’n llai i fuddion y mae’r tirlun yn ei gynnig.

Bydd y prosiect pum mlynedd hwn yn buddsoddi mewn atgyfnerthu safleoedd allweddol i ymwelwyr ac yn ymgysylltu â chymunedau, i werthfawrogi a rheoli gan ail-ddehongli’r tirlun ar gyfer y genhedlaeth newydd.

Mae prosiectau wedi’u datblygu o dan 3 thema – Cadw’r Tirlun Darluniadwy, Mynediad at Dirlun Darluniadwy a Phobl a’r Darluniadwy.

Ariennir y Prosiect Tirlun Darluniadwy gan Gronfa Treftadaeth Loteri Genedlaethol. Mae’n brosiect partneriaeth a ddatblygwyd gan Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, Safle Treftadaeth y Byd Dyfrbont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Cyngor Swydd Amwythig, Glandŵr Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Cadw, Cadwyn Clwyd, Aqueducks (Cyfeillion Safle Treftadaeth Y Byd) a Chyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.

Mae modd gweld y gwaith celf wych a grëwyd gan bobl leol mewn arddangosfa arbennig yn Tŷ Pawb yn Wrecsam tan ddydd Sul, 5 Ionawr.

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN