Recycling Top 5 Five Blogs

Yn ddiweddar, cyhoeddom ein 10 blog gorau ar gyfer 2019, ond mae’n deg dweud dros y 12 mis diwethaf ein bod wedi cyhoeddi nifer o erthyglau ailgylchu pwysig hefyd.

Felly, rydym wedi penderfynu ailymweld â phump o’n herthyglau ailgylchu mwyaf poblogaidd hefyd. A wnaethoch chi golli unrhyw un o’r rhain y tro cyntaf? Hyd yn oed os cawsoch gyfle i’w darllen, mae’n werth eu hailddarllen gan fod cymaint o wybodaeth ynddynt.

Hmm, felly lle i ddechrau? Beth am rhywbeth mae nifer ohonom wedi bod yn ceisio ei gyflawni yn 2019…ailgylchu gwastraff bwyd 🙂

1. Beth allaf i ei ailgylchu fel gwastraff bwyd?

Mae esgyrn cig, plisgyn wyau, cytleri pren a bagiau te yn rhai o’r pethau y gallwch eu hailgylchu yn eich cadi bwyd. Ydych chi eisiau gwybod beth arall y gallwch eu hailgylchu? Edrychwch ar hyn…

2. Pa blastig allaf i ei ailgylchu yn Wrecsam?

Os ydych chi yn drysu wrth ailgylchu plastig, nid chi yw’r unig un. Ond y newyddion da yw, yn Wrecsam gellir ailgylchu nifer o gynwysyddion plastig yn eich bocs gwyrdd/troli bocs canol. Pa rai? Dysgwch fwy yma…

EISIAU MWY O AWGRYMIADAU A GWYBODAETH? COFRESTRWCH I DDERBYN EIN CYLCHLYTHYRAU AILGYLCHU AR E-BOST…

3. Dyma sut i ailgylchu bocsys cardfwrdd yn gywir

Mae’r mwyafrif ohonom yn ailgylchu cardfwrdd, ond mae llawer ohonom yn drysu weithiau. Rhaid i ni wneud mân addasiadau a gallwch ddarganfod sut i wneud hyn yma…

4. Siop Ailddefnyddio neu ogof Aladdin?

Mae ailgylchu yn fwy na chaniau, poteli a thuniau gwag. Mae’r siop ailddefnyddio yn ailgylchu offer chwaraeon, hwfers, pramiau, dodrefn, beiciau, dodrefn gardd, teledu a llawer mwy! Gwyliwch ein fideo i weld dros eich hun…

5. Nodyn atgoffa – sut i gael bagiau cadi am ddim

Rydym wedi bod yn dosbarthu bagiau cadi am ddim am fisoedd, ond mae llawer o bobl yn Wrecsam nad ydynt yn gwybod am hyn. Os nad ydych yn siŵr sut i gael rhai, peidiwch â phoeni, mae’r wybodaeth yn y blog hwn…

Gobeithiwn eich bod wedi mwynhau ailddarllen y blogiau ailgylchu hyn.

Fel bob amser, diolch i chi am ailgylchu 🙂

Eisiau mwy o awgrymiadau a gwybodaeth? Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrau ailgylchu ar e-bost…

COFRESTRU