Mae’r gwanwyn wedi cyrraedd ac mae Comic Con Cymru yn paratoi ar gyfer digwyddiad cyntaf y flwyddyn ac mae’n argoeli i fod yn un arbennig!

Bydd miloedd yn tyrru i Brifysgol Glyndŵr ar gyfer y digwyddiad. Yn ogystal â phobl leol, bydd nifer o ymwelwyr yn aros mewn lleoliadau yn Wrecsam ac ar draws yr ardal, a bydd rhai yn dod o gyfandir Ewrop i ymweld â Comic Con Cymru yma yn Wrecsam.

Amcangyfrif y bydd yn cyfrannu dros £1 miliwn i’r economi lleol ac, gan y credir mai dyma’r Comic Con gorau, ac mae’n rhoi Wrecsam ar y map fel y lle i fod y penwythnos hwn 🙂

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB

Mae actorion, ysgrifenwyr a throsleiswyr ar y Rhestr Gwesteion! MasMaent yn cynnwys Kiefer Sutherland, 24 a Designated Survivor, Sam Neil, Jurassic Park, David Tennant, Dr Who, Rupert Grint, Harry Potter, Hellboy ei hun Ron Perlman, Liam Cunningham, Game of Thrones, Sam Claflin, Hunger Games, Sean Pertwee, Gotham, Emmy Raver-Lampman, the Umbrella Academy… ac mae’r rhestr yn parhau…… gallwch weld y rhestr gyfan yma.

Nesaf mae’r masnachwyr fydd yn cyrraedd o bob rhan o’r DU i werthu nwyddau trwyddedig, pethau casgladwy a gwaith celf – unrhyw beth allwch chi feddwl amdanynt! I gyd o dan un to. Trysor cudd i bobl sy’n mwynhau’r Comic Con a lle delfrydol i gael gafael ar anrhegion a rhywbeth i gofio. Gallwch weld os bydd eich ffefryn yma.

Yna mae’r sesiynau Holi ac Ateb poblogaidd iawn a chyfle wrth gwrs i gymryd rhan yn Cosplay lle gallwch arddangos eich gwisgoedd a gweld pwy yw’r gorau y tro hwn!

Mae’r Parth Gemau bob amser yn brysur ac yn ffordd wych o dreulio ychydig oriau gyda’r plant neu gyda ffrindiau yn rhoi tro ar y gemau a’r teclynnau diweddaraf.

Gallwch weld eu gwefan yma er mwyn cael yr wybodaeth ddiweddaraf.

Os taw hwn yw eich tro cyntaf neu os ydych yn dod i Comic Con yn rheolaidd rydym yn sicr y byddwch yn cael amser gwych 🙂

Dyma rai lluniau o ddigwyddiadau blaenorol:

Dywedodd y Cynghorydd Terry Evans, Aelod Arweiniol Economi: “Eto mae Comic Con Cymru wedi trefnu rhestr wych o westeion, masnachwyr a gweithgareddau i bawb eu mwynhau. Digwyddiadau fel hyn yw beth sy’n dal i ddenu pobl i Wrecsam, sy’n wych i’r economi lleol ac yn llawer o hwyl i bawb sy’n mynychu! Pobl lwc i bawb ac os ydych yn mynychu, gobeithio y cewch chi amser gwych.”

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB