Customer Service Satisfaction Job Vacancy

Mae angen sawl peth i ddarparu gwasanaeth cwsmer gwych…

Yn gyntaf, mae’n rhaid i chi gredu mewn trin pawb fel unigolyn. Hefyd, bydd angen sgiliau pobl rhagorol er mwyn gallu tawelu eu meddyliau, a rhaid cofio bod yn gwbl broffesiynol, a meddu ar y gallu i drefnu eich hunan a rheoli eich llwyth gwaith.

Dim ond rhai o’r rhinweddau sy’n eich gwneud yn dda am ddarparu gwasanaeth cwsmer yw’r rhain 🙂

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB .

Ydi hyn yn swnio’n debyg i chi?

Os felly, mae gennym gyfle gwych i chi weithio gyda ni fel Ymgynghorydd Gwasanaeth Cwsmer a Chefnogaeth.

Mae’n swydd barhaol (37 awr yr wythnos) yn gweithio fel rhan o’r Adran Dai a’r Economi, sy’n gofalu am 11,300 o dai cyngor.

Rydym yn chwilio am rywun gyda’r sgiliau gorau sy’n gallu delio ag amrywiaeth o alwadau, sy’n cynnwys dadansoddi a phrosesu atgyweiriadau ar gyfer eiddo’r cyngor, ynghyd â delio ag ymholiadau eraill sy’n ymwneud â thai.

Yn syml, rydym eisiau rhywun fydd yn gwneud pethau’n hawdd i’n cwsmeriaid drwy roi gwasanaeth o’r radd flaenaf iddynt.

Ydych chi’n addas ar gyfer y swydd?

Os felly, byddem yn falch o glywed gennych. 🙂

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y rôl, gallwch ffonio 01978 315408.

Neu i weld y swydd-ddisgrifiad yn llawn ac i wneud cais, cliciwch ar y ddolen isod.

Y dyddiad cau yw dydd Gwener, 3 Mai.

Gwych … Ddangoswch y SWYDD Na… Dw i’n iawn ddiolch