Os ydych yn casglu recordiau neu’n hoffi gwrando ar finyl, yna dewch i Dŷ Pawb ddydd Sadwrn, 11 Mai rhwng 10:00 a 4:00.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB

Mae Tŷ Pawb yn cydweithio â Vod Music er mwyn cynnal ffair recordiau am ddim gyda dros 30 o ddelwyr recordiau gorau’r DU.

Er mwyn ychwanegu at yr awyrgylch bydd cerddoriaeth fyw a setiau DJ gan Halcyons Dreams.

Cynhaliwyd ffair recordiau gyntaf Tŷ Pawb fis Tachwedd diwethaf, lle daeth dros 700 o ymwelwyr ar y diwrnod cyntaf. Dywedodd Colin o VOD Music “Rydym yn trefnu ein holl ddigwyddiadau yn lleol ac roedd i’w weld yn syniad gwych dychwelyd ar ôl i Dŷ Pawb agor, roeddem am gefnogi’r lleoliad sydd â photensial anhygoel a digon o le ar gyfer Ffair Recordiau.”

Os ydych chi awydd dod i’r digwyddiad hwn, rhowch y dyddiad yn eich dyddiadau – Dydd Sadwrn, 11 Mai rhwng 11am a 4pm.

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB