Cafodd y gôr lleol Côr Meibion John’s Boys eu coroni’n Gôr y Byd yn ddiweddar yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen ac i ddathlu maent yn cynnal noson arbennig iawn yn Theatr y Stiwt, Rhos ar 12 Hydref.

Byddant yn perfformio’r holl ganeuon wnaeth ennill y wobr a’u ffefrynnau o’u repertoire anferth a bydd yr unawdwyr Steffan Prys Roberts, Emyr Lloyd Jones, Cai Fôn Davies, Cassius Hackforth, Sam Snowden, Joel Heritage a Shea Ferron yn ymuno â nhw.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Dyddiad: Nos Sadwrn 12 Hydref

Amser: 7:00pm

Pris Tocyn: £15.00 (Llawn)- £12.00 (Gostyngiad)

Cliciwch ar y ddolen i archebu tocynnau:https://stiwt.ticketsolve.com/shows/873611518

Gallwch gael golwg ar eu perfformiad wnaeth ennill gwobr isod:

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN