Coronafeirws a Fi: Holiadur Cenedlaethol i Blant a Phobl ifanc yng Nghymru

Coronafeirws a Fi: Holiadur Cenedlaethol i Blant a Phobl ifanc yng Nghymru

Erthygl gwadd o’r Comisiynydd Plant Cymru

Mae pobl sy’n medru helpu i wneud gwahaniaeth i dy fywyd eisiau gwrando ar dy farn am sut mae hyn wedi gwneud i ti deimlo a’r effaith mae gorfod gwneud hyn oherwydd y Coronafeirws wedi cael ar dy fywyd.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19 GAN IECHYD CYHOEDDUS CYMRU

Mae’r holiadur yma wedi cael ei ysgrifennu gan sefydliadau yma gyda help oddi wrth blant a phobl ifanc:

  • Llywodraeth Cymru
  • Comisiynydd Plant Cymru
  • Plant yng Nghymru
  • Senedd Ieuenctid Cymru

Mae’r holiadur yn cau ar Fai 27 felly cwblha’r ddogfen cyn gynted ag sy’n bosibl

Mae’r canlyniadau yn cael eu defnyddio gan Lywodraeth Cymru ag eraill i wneud yn siwr fod gen ti bopeth i aros yn hapus, iach a diogel.

Gwybodaeth bwysig am sut mae’r holiadur yn gweithio

  • Fe fyddwn ni ddim yn gofyn am dy enw
  • Does dim ateb cywir neu anghywir
  • Does dim rhaid i ti ateb cwestiwn os nad wyt ti eisiau ei ateb
  • Dylai gymryd rhwng 10 a 15 munud i ti gwblhau’r holiadur

Yr Holiaduron

Rhannwch eich barn trwy wneud yr holiadur.

Mae’n cau ar 27 Mai.

Dewisiwch opsiwn:

Holiadur I Oedrannau 7-8

Holiadur Sy’n Defnyddio Lluniau I Helpu Gyda Darllen

Gweithgaredd tynnu llun i blant 3-7 oed, neu unrhyw bobl ifanc os nad yw’r fersiynau uchod yn addas iddyn nhw.

Lawrlwythwch Y Gweithgaredd Tynnu Llun

Laptop, ffôn, neu tabled?

Defnyddiwch unrhyw ddyfais i gwblhau’r holiaduron.

Ond mae’r holiadur sy’n defnyddio lluniau i helpu gyda darllen yn gweithio yn well ar laptop.

Beth byddwn ni’n gwneud gyda’r wybodaeth rydych chi’n rhannu.

Neges i rieni

Mae hwn yn gyfle pwysig i blant i ddweud sut maen nhw’n teimlo.

Mi fydd hi’n helpu rhai o blant i dderbyn cefnogaeth gan oedolyn maen nhw’n ymddiried ynddyn nhw er mwyn gallu trafod eu teimladau ar ôl cwblhau’r holiadur neu llun.

Ar gyfer cyngor ar sut gall teuluoedd cefnogi eu plant, a gwybodaeth am sefydliadau gall helpu, ewch at ein Hwb Gwybodaeth Coronafeirws.

Beth byddwn ni’n gwneud gyda’r wybodaeth rydych chi’n rhoi i ni

Rydyn ni wedi rhoi y wybodaeth yma i gyd mewn i un dogfen PDF

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19