diogelu Cymru'r Nadolig yma

Newid mewn Rheoliadau

O 20 Rhagfyr, mae’r neges ‘gweithio o gartref’ wedi cael ei hatgyfnerthu

Fel y gwyddoch mae’n siŵr, mae’r rheoliadau cyfreithiol mewn perthynas â Covid-19 yng Nghymru wedi cael eu diwygio.

Mae bellach yn ofynnol yn ôl y gyfraith bod:

“Pobl yn gweithio o gartref lle bynnag y bo hynny’n rhesymol ymarferol o 20 Rhagfyr.”

Felly mewn geiriau eraill, mae’n rhaid i chi weithio o gartref lle bo modd, a dylai eich cyflogwr eich annog i wneud hyn.

O 27 Rhagfyr

O 27 Rhagfyr, bydd clybiau nos yn cau yng Nghymru.

Bydd rheol cadw pellter cymdeithasol dau fetr hefyd yn dod i rym mewn swyddfeydd, a bydd mesurau ychwanegol yn cael eu rhoi ar waith i ddiogelu cwsmeriaid a staff.

Darllenwch fwy ar wefan Llywodraeth Cymru.

Cadw’n ddiogel dros y Nadolig

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhannu cyngor cryf ar sut i aros yn ddiogel dros gyfnod y Nadolig, ac wedi dweud ‘Nadolig llai yw’r Nadolig mwyaf diogel.’

Mae’r cyngor yn cynnwys:

  • Cael eich brechu ac os ydych wedi cael apwyntiad i gael pigiad atgyfnerthu, ewch amdani.
  • Os ydych yn mynd allan, yn mynd i siopa Nadolig neu’n ymweld â phobl – cyn gadael y tŷ, profwch da chi. Cymerwch brawf llif unffordd. Os yw’n bositif – arhoswch gartref.
  • Mae cwrdd yn yr awyr agored yn well na chwrdd dan do. Os ydych yn cwrdd dan do, gwnewch yn siŵr fod yno ddigon o awyr iach.
  • Cymdeithasu bob hyn a hyn, gadewch o leiaf ddiwrnod rhwng digwyddiadau.
  • A chofiwch gadw pellter cymdeithasol, gwisgo gorchudd wyneb a golchi’ch dwylo.

Archebwch eich brechlyn atgyfnerthu Covid-19 ar-lein…

ARCHEBWCH EICH BRECHLYN ATGYFNERTHU