Covid-19
Mae’r nodyn hwn yn rhoi diweddariad ar yr wybodaeth a bostiwyd yn y blog hwn ar 7.8.20

Negeseuon allweddol yr wythnos hon

Rhag ofn eich bod wedi eu methu….

Mae nodyn briffio heddiw yn grynodeb o gyhoeddiadau a newidiadau dros yr ychydig ddyddiau diwethaf….

Rydym ar eich ochr chi ……ond plîs cadwch at y rheolau

Camau wedi’u cymryd yn erbyn bar ynghanol y dref wrth i fusnesau a chwsmeriaid gael eu hannog i gadw at y rheolau a chadw Wrecsam yn ddiogel…

Fel cyngor rydym yn gwneud popeth bosibl i gefnogi busnesau lleol yn ystod yr argyfwng Covid-19.

Mae’n wych gallu dweud bod y mwyafrif helaeth yn rheoli’r risgiau’n dda ac yn cadw staff a chwsmeriaid mor ddiogel â phosibl.

Fodd bynnag mae arnom ddyletswydd hefyd i ymyrryd pan fydd busnesau’n rhoi eu staff, cwsmeriaid a Wrecsam i gyd mewn perygl drwy fethu a chyflwyno mesurau diogelwch i rwystro lledaeniad Covid-19.

Darllen mwy…..

Efallai bod eich symptomau ddim yn ddifrifol ond dylech dal cael prawf am Coronafeirws

Newidiadau yn y Stryd Fawr er mwyn cefnogi economi’r nos

O ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 6pm a 6am bydd rhannau o’r Stryd Fawr yn Wrecsam yn cau i gerbydau er mwyn cefnogi economi’r nos.

Bydd y stryd ar gau o’r Wynnstay hyd at yr Old No 7 Bar and Grill.

Darllen mwy…..

Mae pedair o’n canolfannau hamdden yn ailagor heddiw

Ail-agorodd Freedom Leisure a Chyngor Wrecsam bedair o’u canolfannau hamdden heddiw (dydd Llun, Awst 17).

Yn dilyn hyn bydd ail gam ym mis Medi pan fydd gweddill ein cyfleusterau hamdden yn ail-agor i’r cyhoedd.

Darllen mwy…..

Cofiwch gadw at y rheol un person yn ein canolfannau ailgylchu

Os ydych yn mynd i un o’n canolfannau ailgylchu cofiwch mai dim ond un person sy’n cael dod allan o’r cerbyd ar y safle.

Ers i ni ailagor ein canolfannau ailgylchu rydym wedi gorfod rhoi rheolau llym ar waith i gadw pawb yn ddiogel.

Darllen mwy…..

Gwarchod yng Nghymru yn stopio am y tro

O heddiw, ni fydd yn rhaid i bobl yng Nghymru warchod eu hunain am y tro.

Mae hyn yn golygu y gall pobl yn y ‘grŵp gwarchod’ fynd i’r ysgol neu’r gwaith neu fynd i siopa ond dylent barhau i gymryd camau i ddiogelu eu hunain.

Darllenwch fwy ar wefan Llywodraeth Cymru…

Nodyn Atgoffa – ffynonellau gwybodaeth ddibynadwy am Covid-19

Caiff y wybodaeth ddiweddaraf am y feirws a beth ddylai pobl wneud amdano ei darparu trwy:

Sut i gael prawf

YMGEISIWCH RŴAN