Leisure Centres

Yn dilyn y cyhoeddiad diweddar gan Lywodraeth Cymru, mae Canolfannau Hamdden ar draws Wrecsam yn paratoi i agor eu drysau unwaith eto fel rhan o ailagor gwasanaethau fesul cam.

Mae Freedom Leisure a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn falch o gyhoeddi y bydd pedair o’u canolfannau yn agor ddydd Llun, 17 Awst, gydag ailgam y cyfnod ailagor yn gweld gweddill cyfleusterau ar draws y rhanbarth yn agor i’r cyhoedd ym mis Medi.

Efallai bod eich symptomau ddim yn ddifrifol ond dylech dal cael prawf am Coronafeirws

Mae Freedom Leisure yn falch o allu eich croesawu yn ôl i’n cyfleusterau hamdden cymunedol yn Wrecsam ac mae’r timau staff yn y canolfannau yn gyffrous i fod yn ôl. Gallwch ddisgwyl yr un lefelau uchel o wasanaeth yr ydych bob amser wedi’i gael – allan nhw ddim aros i weld pawb!

Mae Freedom Leisure sy’n rhedeg y canolfannau ar ran y Cyngor wedi cyflwyno nifer o fesurau diogelwch yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth i helpu cwsmeriaid ddychwelyd i weithgareddau mewn amgylchedd diogel a glân.

Bydd holl weithgareddau, gan gynnwys defnyddio’r gampfa, y pwll nofio a dosbarthiadau ffitrwydd angen eu harchebu ymlaen llaw gan y bydd y nifer o bobl a ganiateir yn y cyfleuster yn gyfyngedig at ddibenion diogelwch a Phrofi ac Olrhain y GIG.

Mae’r safleoedd sy’n agor ddydd Llun, 17 Awst yn cynnwys:

Byd Dŵr Wrecsam https://www.facebook.com/WrexhamWaterworld/

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau’r Waun https://www.facebook.com/chirkleisurecentre/

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans https://www.facebook.com/GwynEvansLAC/

Stadiwm Queenswayhttps://en-gb.facebook.com/QueenswayStadium/

Bydd mynediad ar gael i’r gampfa, dosbarthiadau ffitrwydd, pyllau nofio, lleiniau awyr agored a thraciau athletig yn y cyfleusterau hyn o ddydd Llun, 17 Awst. 

Ym mis Medi, bydd y canolfannau hamdden a leolir yn yr ysgolion uwchradd yn Darland, Ysgol Morgan Llwyd, Ysgol Rhiwabon, Ysgol Clywedog a Rhosnesni hefyd yn ailagor..

Dywedodd y Cyngor, John Pritchard, Aelod Arweiniol Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrthdlodi:

“Rydym yn croesawu’r newyddion y bydd y cyfleusterau hyn yn ailagor i’r cyhoedd yn ddiogel yn fuan iawn gan ein bod yn gwybod bod llawer o breswylwyr wedi colli’r holl weithgareddau a gynigir.  Cofiwch y bydd yn rhaid i chi archebu ymlaen llaw cyn mynd i sicrhau bod staff ac ymwelwyr yn aros yn ddiogel.”

Ychwanegodd Ivan Horsfall-Turner, Rheolwr Gyfarwyddwr, Freedom Leisure:

“Mae Freedom Leisure yn falch o ailagor Byd Dŵr Wrecsam, Canolfan Hamdden a Gweithgaredd y Waun, Stadiwm Queensway a Chanolfan Hamdden a Gweithgaredd Gwyn Evans ddydd Llun 17 Awst.  Mae ein timau yn gweithio’n galed i sicrhau bod y canolfannau’n barod ac yn croesawu’r gymuned leol yn ôl, ac rydym yn edrych ymlaen at weld pawb yn fuan iawn.”

Bydd angen archebu pob gweithgaredd ymlaen llaw drwy gysylltu â’ch canolfan Freedom Leisure lleol yn uniongyrchol.  Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys arweiniad ar beth i’w ddisgwyl wrth ymweld â chanolfan a chwestiynau a ofynnir yn aml, ewch i: https://www.freedom-leisure.co.uk/welsh/what-to-expect-when-your-local-centre-opens/

Sut i gael prawf

YMGEISIWCH RŴAN