Rydym ni oll wedi wynebu heriau a newidiadau amrywiol drwy gydol 2020 a 2021. Fodd bynnag, nid yw’r galw am amgylcheddau diogel i alluogi plant diamddiffyn yn Wrecsam nad ydynt yn gallu aros yn eu cartref genedigol am amryw o resymau i ffynnu wedi newid.

Y diweddaraf am y rhaglen frechu rhag Covid-19 ar draws Wrecsam a Gogledd Cymru

Mae gwasanaeth maethu Wrecsam wedi parhau i recriwtio gofalwyr maeth drwy gydol y pandemig, rydym wedi newid y ffordd yr ydym yn gweithio er mwyn cadw ymgeiswyr a staff yn ddiogel drwy gydol y broses. Rydym yn ymgymryd ag ymweliadau asesu a hyfforddiant ar-lein, ac rydym yn parhau i gynnig yr un lefel o gefnogaeth i bob ymgeisydd er gwaethaf Covid-19.

Peidiwch â gadael i’r pandemig oedi eich penderfyniad i faethu, gallwch helpu i wneud gwahaniaeth i blant yn Wrecsam. Mae arnom ni angen gofalwyr maeth sy’n ofalgar, tosturiol ac amyneddgar i ofalu am blant yn Wrecsam. Ein nod yw cadw plant yn lleol, ac yn agos at eu ffrindiau, ysgol a chymunedau.

Am ragor o wybodaeth ar sut i fod yn ofalwr maeth, ymwelwch â’n gwefan neu ffoniwch i siarad gydag aelod o’r tîm.

https://www.wrecsam.gov.uk/service/gofal-cymdeithasol-i-blant/maethu

01978 295316

maethu@wrexham.gov.uk

😷 Mynnwch y ffeithiau…darllenwch yr wybodaeth ddiweddaraf am raglen frechu Covid-19 GIG Cymru ar gyfer Wrecsam a Gogledd Cymru 👈

CANFOD Y FFEITHIAU