Wythnos Croeso i Dy Bleidlais

Mae Wythnos Croeso i dy Bleidlais 2023 yn ceisio dechrau sgwrs am ddemocratiaeth a gwleidyddiaeth, yn benodol gyda’r bobl ifanc o dy gwmpas, er mwyn i bawb deimlo’n ddigon hyderus i gymryd rhan.

Dyna pam mai’r thema eleni yw ‘ein democratiaeth’, gan nodi bod democratiaeth i bawb, ac yn digwydd o’n cwmpas ym mhobman.

Rydym yn annog ysgolion a grwpiau ieuenctid i gymryd rhan, ynghyd â phobl ifanc eu hunain er mwyn dysgu am bwysigrwydd eu pleidlais, er mwyn ei defnyddio pan ddaw’r amser!

Casgliad bin a fethwyd? Gadewch i ni wybod.

Oeddet ti’n gwybod dy fod yn cael pleidleisio’n 16 oed os wyt yn byw yng Nghymru? Mae modd hefyd cofrestru i bleidleisio o 14 oed! Felly mae cymryd rhan mewn sgyrsiau am ddemocratiaeth, dysgu sut mae’n gweithio a sut mae dy bleidlais yn dylanwadu ar benderfyniadau am dy fywyd angen bod yn rhan bwysig o’n bywydau.

Gwylia’r fideo i ddysgu mwy am ddemocratiaeth yng Nghymru:

I ddysgu mwy am dy bleidlais, edrycha ar https://www.electoralcommission.org.uk/cy/croeso-i-dy-bleidlais

14 oed yn barod? Beth am dreulio ambell funud yn cofrestru i bleidleisio ar https://www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

#CroesoiDyBleidlais

Wedi methu casgliad bin? Rhowch wybod i ni ar-lein – mae’n hawdd.

RHOWCH WYBOD AM GASGLIAD BIN A FETHWYD