Ryan Reynolds

Ar ran Cyngor Wrecsam mae’r Arweinydd a’r Prif Weithredwr yn croesawu Ryan Reynolds a Rob McElhenney i fod yn rhan o ddyfodol Clwb Pêl-droed Wrecsam a Wrecsam.

Dywedodd Mark Pritchard, Arweinydd y Cyngor ‘Rydym yn llongyfarch Rob a Ryan ar eu buddsoddiad doeth ac yn diolch iddynt am y positifrwydd y maent wedi’i ddangos trwy gydol y broses. Roedd hyn yn cynnwys trafodaethau cynnar ddoe gyda mi fy hun ac Ian Bancroft, ac mae’n amlwg bod ganddynt gwir ymrwymiad a brwdfrydedd i fod yn rhan o ddatblygiad y Clwb Pêl-droed, y Dref, a’r ‘Sir ehangach’.

Dywedodd Ian Bancroft, y Prif Weithredwr ‘Rydyn ni wrth ein bodd pa mor gyflym y gwnaeth Rob a Ryan gysylltu â ni ac mae hyn yn darparu sylfaen wych ar gyfer cydweithio er budd y clwb pêl-droed a Wrecsam. Rydyn ni i gyd yn uchelgeisiol ynglŷn â’r potensial sydd gan Wrecsam i gael clwb pêl-droed pendigam i chwarae ei  rôl fel y brif ganolfan drefol sydd wrth wraidd Gogledd Cymru’.