Mae chwedlau tylwyth teg yn cael trawsnewidiad bywiog llawn dawns dros yr haf wrth i Boogie Beat Music & Movement ddod i Lyfrgell Wrecsam.

Bydd y sesiynau ar thema Sialens Ddarllen yr Haf – y Gofod – ar gyfer plant 0-5 mlwydd oed i helpu gyda datblygiad hyder, cydsymud a sgiliau cymdeithasol.

CYMRWCH RAN YN YR YMGYNGHORIAD AR GYNLLUN Y CYNGOR 20-22

Dros yr haf, bydd Boogie Beat yn cynnal rhai sesiynau arbennig yn Llyfrgell Wrecsam. Cynhelir y cyntaf ar 22 Gorffennaf rhwng 10 ac 10:30am, gyda sesiwn i ddilyn ar 19 Awst rhwng 10 a 10.30am.

A hefyd… mwy o newyddion da… mae’r sesiynau am ddim.

I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch y llyfrgell ar 01978 292090.

I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad ar Gynllun y Cyngor, cliciwch yma

DWI ISIO MYNEGI FY MARN! DOES DIM OTS GEN