GWYLIWCH: Dyma’ch Cynrychiolwyr Senedd Ieuenctid Cymru!

Mae’r Senedd Ieuenctid Cymru cyntaf erioed wedi cael ei ffurfio a chynhaliwyd y drafodaeth gyntaf yn y Senedd yn ddiweddar.

Nod y senedd yw rhoi llwyfan i bobl ifanc siarad am bethau sy’n bwysig iddynt a gwneud effaith gadarnhaol ar ddyfodol Cymru.

Bu cyfanswm o 60 o gynrychiolwyr yn eistedd yn y Senedd ar gyfer y cyfarfod cyntaf. Cafodd 40 o’r cynrychiolwyr eu hetholi gan bobl ifanc ar draws Cymru a chafodd 20 arall eu hetholi gan bobl ifanc o sefydliadau partner.

Roedd bob unigolyn 11-18 oed yng Nghymru yn gymwys i bleidleisio, gydag oddeutu 13,000 yn cofrestru i ddewis allan o grŵp o 480 o ymgeiswyr.

GWNEWCH GAIS AM GLUDIANT I’R YSGOL YM MIS MEDI RŴAN!

Yr ymgeisydd a enillodd y bleidlais i gynrychioli Wrecsam oedd Jonathan Powell, sy’n 16 oed, a’r ymgeisydd a chafodd ei phleidleisio i gynrychioli De Clwyd oedd Talulah Thomas sy’n 18 oed.

 “Mae’n fraint fawr”

Dywedodd Jonathan; “Pwrpas Senedd Ieuenctid Cymru yn syml, yw cael barn pobl ifanc ar draws Cymru, dod a newid ac i wrando arnynt. Mae’n fraint fawr ac mae’n bwysig iawn y gallwn ddweud bod gennym Senedd Ieuenctid yng Nghymru fel bod gan bobl ifanc ar draws Cymru lais.”

 “Pan gyrhaeddais, meddyliais WAW!”

Yn siarad am ei phrofiad yng nghyfarfod cyntaf y Senedd, dywedodd Talulah; “Roeddwn i’n poeni, i ddechrau, mai siop siarad ar gyfer pobl ifanc oedd hwn, ac na fyddai llawer yn cael ei wneud. Ond, pan gyrhaeddais, meddyliais ‘WAW’, mae’r pobl sy’n rheoli eisiau clywed gennym ni ac eisiau gwrando ar beth sydd gennym i’w ddweud. Ar ôl bod yno, sylweddolais efallai y gallwn ddylanwadu rhywfaint ar yr hyn sy’n digwydd.”

Dewch i weld beth arall oedd ganddynt i’w ddweud yn y ffilmiau byr hyn:

Mae sefydliadau partner yn cynnwys Girlguiding Cymru, Ieuenctid Cymru, Tros Gynnal Plant, Voices from Care, Barnardo’s Cymru ac Anabledd Dysgu Cymru, gyda’r nod o sicrhau amrywiaeth a chynwysoldeb ar gyfer y corff newydd.

Nod Senedd Ieuenctid Cymru yw creu trafodaeth rhwng pobl ifanc a’r Cynulliad Cenedlaethol ei hun, fel eu bod nhw’n dylanwadu ar bolisïau a phenderfyniadau a fydd yn effeithio eu bywydau.

Darganfyddwch fwy am Senedd Ieuenctid Cymru neu  ewch i wylio’r drafodaeth yn llawn o’r cyfarfod cyntaf yn y Senedd

A fydd angen cludiant i’r ysgol arnoch ym mis Medi? Gwnewch gais ar-lein rŵan

GWNEWCH GAIS AR-LEIN RŴAN