Rydym wedi cael golwg sydyn tu mewn i’r cyfleuster celfyddydol newydd a fydd yn agor y flwyddyn nesaf wrth i Wynne Construction barhau i drawsnewid cyn neuadd y farchnad yn lleoliad celfyddydol a marchnad.

Mae gwaith yn mynd yn ei flaen yn dda fel y gwelwch chi o’r lluniau a fedrwn ni ddim aros i weld y lleoliad gorffenedig y flwyddyn nesaf.

Mae gwaith yn mynd yn ei flaen yn ôl yr amserlen i orffen yn fuan y flwyddyn nesaf gyda dathliad cymunedol ar gyfer yr agoriad swyddogol y Pasg nesaf.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Byddwn yn gwybod yn fuan beth fydd ei enw gan fod y pleidleisio wedi dod i ben rŵan ar y tri enw a ffafrir

  • Tŷ Pawb
  • Oriel M
  • Cartref

A gafodd eu cynnig yn dilyn cyfarfod budd-ddeiliad yn gynharach yr haf hwn.

Bydd y Bwrdd Gweithredol yn cytuno ar yr enw newydd fis nesaf.

Edrychwch sut y disgwylir y bydd y cyfleuster gorffenedig yn edrych:

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fy Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI