Mae ‘Dydd Llun 2’ ar ei ffordd ac fel rhan o’r dathliadau ar 22 Ebrill bydd y bardd Evrah Rose yn perfformio am y tro cyntaf fel bardd preswyl Tŷ Pawb.

Derbyniodd Evrah Rose lawer o sylw yn lleol ar gyfer ei cherdd ‘I am from Wrexham’, cerdd a gyhoeddodd ar You Tube ym mis Ionawr.

Ers hynny mae hi wedi cael ei gwahodd i fod yn llais barddol Tŷ Pawb ac yn cael ei chomisiynu i gyfansoddi cerddi wedi’u hysbrydoli gan arddangosfeydd a digwyddiadau sydd wedi’u cynnal yno.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB 

Wrth siarad am ei rôl newydd, meddai Evrah Rose: “Dwi wedi gwirioni fy mod i’n cael y cyfle i gymryd rhan mewn barddoniaeth mewn cymuned mor fywiog.

“I mi yn bersonol mae Tŷ Pawb wedi dod yn ganolfan lewyrchus a dwi’n edrych ymlaen i gyfansoddi cerddi unigryw yma. Mae’n gymaint o fraint cael fy newis i gyflawni cyfnod preswyl, cyfle dwi’n hollol ddiolchgar amdano a heb os yn siŵr o wella fy sgiliau fel bardd a pherfformiwr.”

Bydd Evrah Rose yn perfformio fel rhan o ‘Dydd Llun 2’, dathlu pen-blwydd cyntaf Tŷ Pawb. Mae’r dathliad ar ddydd Llun y Pasg, 22 Ebrill, 11am-9.30pm.

Ydych chi’n cyfansoddi cerddi? Os hoffech gyngor ar eich gwaith mae Evrah Rose yn fwy na pharod i sgwrsio gyda chi a’ch helpu i gyflawni eich nodau ysgrifennu. Cysylltwch â staff Tŷ Pawb ac mi fyddan nhw’n gallu eich rhoi mewn cysylltiad â hi.

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB