Business in Wrexham

Pan fyddwn yn ystyried diwydiant llwyddiannus yma yn Wrecsam rydym yn tueddu i feddwl am Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam – un o’r mwyaf yn y DU, ond mae sawl un arall yma yn y fwrdeistref sirol.

Mae un o’r rhain yn Rhiwabon – Ystâd Ddiwydiannol Vauxhall – ac mae’n prysur ddatblygu i fod yn gartref i ystod o ddiwydiannau.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB

“Felly, pwy sydd yno?”

Ym Mharth Un mae Brother Industries (UK) Ltd, Valentines Travel Solutions Ltd., Tomlinson’s Dairies Ltd – Distribution, Fourways Furnishings, Amberon Traffic Management, Link Powder Coating and Metal Finishing, Fry Fresh Edible Oils Ltd., Ruabon Fitness Centre a Ceramtec.

Ym Mharth 2 mae Clwyd Spares and Repair Ltd., Molly’s Cafe, BT Garage Tyres and Auto Care, Wrexham Apple Repairs, Wizard of Pawz, Big Padlock Ltd, Thompson Coating Solutions, Flint Group, The House Nameplate Company, Elite Graphics UK Ltd, Sutureds Ltd, AE Sewing Machines, Advance Spares Ltd a Steel Physiotherapy.

Maent oll yn darparu cyflogaeth ar gyfer dros 600 o bobl leol ac maent wedi uno yn ddiweddar i brynu’r arwydd sydd ar frig yr erthygl hon.

Maent wedi llunio Fforwm i rannu syniadau a byddant yn lansio eu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol yn fuan.

“Mae Cymorth i Fusnesau ar gael”

Mae’r Cyngor yn cefnogi’r busnesau yno gyda Swyddog Cefnogi Busnes o’r Tîm Buddsoddi Busnes.  Dyma adran sy’n cynorthwyo busnesau ar draws y fwrdeistref sirol, a rhai sy’n dymuno symud i Wrecsam, gyda phethau megis canfod lleoliad, sefydlu busnes, cyngor marchnata, sefydlu cadwyni cyflenwi, marchnata ac ymchwil; nodi a hwyluso cyfleoedd rhwydweithio, cyfeirio at gyllid, cefnogi menter ddigidol, hyfforddiant a deddfwriaeth a chynorthwyo i ddiogelu cyfleoedd cyflogaeth ar gyfer y dyfodol.

Mae oddeutu 11,000 o fusnesau yn y sir ac maent oll yn gallu derbyn cefnogaeth ac arweiniad.

Mae’r tîm wedi’u lleoli yn Nhŵr Rhydfudr ar yr ystâd ddiwydiannol a gallwch gysylltu â nhw ar 01978 667300.

“Gweithio gyda’i gilydd i hyrwyddo eu hunain”

Mae’r Cynghorydd David A Bithell, Aelod Lleol yr ardal yn rhan o’r grŵp fforwm sy’n gweithio gyda busnesau lleol ac fe ddywedodd:  “Roeddwn yn falch iawn o faint o fusnesau sy’n ffynnu yn yr ardal ac mae’n wych eu gweld yn gweithio gyda’i gilydd i hyrwyddo eu hunain yn unigol ac fel cymuned fusnes”.

Dywedodd y Cynghorydd Terry Evans, Aelod Arweiniol Datblygu Economaidd ac Adfywio: “Mae nifer o gwmnïau arloesol yn Wrecsam ac mae’n wych gweld Ystâd Ddiwydiannol arall yn ffynnu gyda chefnogaeth ein Tîm Buddsoddi Busnes”.

Ydych chi’n chwilio am eiddo busnes neu’n gobeithio ehangu i uned fwy?  Os felly, cysylltwch â’n Tîm Buddsoddi Busnes a fe gewch eich synnu faint o gymorth y gallant ei roi gyda chyngor a chefnogaeth.  Codwch y ffôn a ffoniwch 01978 667300 neu anfonwch e-bost at business@wrexham.gov.uk

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB