Mae portffolio yn gyfres o ddosbarthiadau meistr sydd wedi’i ariannu gan y Criw Celf a’i ddarparu gan Tŷ Pawb.

Mae’r dosbarthiadau meistr eleni wedi dod i ben ac mae rhai o’r gwaith a grëwyd yn y dosbarthiadau hynny yn cael eu harddangos yn Nhŷ Pawb.

Mae’r dosbarthiadau wedi’u targedu at bobl ifanc sydd â diddordeb mewn celf ac yn awyddus i ddatblygu eu sgiliau ymhellach.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Yr artistiaid a gymerodd ran yn y gyfres o ddosbarthiadau meistr eleni oedd, Wendy Lawrence, John Merrill, Ticky Lowe, Ruth Caswell ac Amy May Caswell.

Roedd dosbarth Ruth Caswell yn cynnwys sioe ffasiwn ac mae’r gwaith a grëwyd yn nosbarth Amy May Caswell nawr yn cael ei arddangos yn Arcêd y De.

Cymerwch olwg ar y lluniau gwych hyn o rai o’r dosbarthiadau:

 

Am fwy o wybodaeth am ddigwyddiadau yn y dyfodol, cysylltwch â:

criwcelfwrecsam@gmail.com

Ewch ar wefan Criw Celf

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION