Mae sesiynau newydd ar fin dechrau yn llyfrgell Rhiwabon i gefnogi pobl sy’n byw gyda dementia, eu teuluoedd a’u gofalwyr.

Yn dechrau ar ddydd Mercher 11 Medi, bydd y sesiynau hyn rhwng 2pm a 3pm, yn galluogi cyfranogwyr i sgwrsio, pori drwy’r llyfrau, edrych drwy’r bocsys a phecynnau a gwrando ar gerddoriaeth neu gyd-ganu tra’n mwynhau paned a bisged.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Cynhelir y sesiynau yn y llyfrgell unwaith bob pythefnos (ar yr 2il a 4ydd dydd Mercher o’r mis am 2pm).

Ffoniwch 01978 822002

Bydd parcio a lluniaeth am ddim ar gael.

Bydd y sesiwn gyntaf yn cael ei chynnal ddydd Mercher 11 Medi am 2.00pm.

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION