Ydych chi’n gyfrifol am brosiect cymunedol sy’n cefnogi pobl sy’n byw gyda dementia?

Neu, hoffech chi sefydlu prosiect i gefnogi a helpu pobl sy’n byw gyda dementia yn eu cymunedau eu hunain?

Os felly, fe allwch chi fod yn gymwys i dderbyn grant tuag at gostau rhedeg eich grŵp.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB .

Mae’r grant ar gael i sefydlu prosiectau cefnogi newydd neu i estyn prosiectau presennol i ddiwallu anghenion pobl sy’n byw gyda dementia yn y gymuned.

Dylai prosiectau cymwys gefnogi annibyniaeth, iechyd a lles unigolion sy’n byw gyda dementia a hynny, yn ddelfrydol, yn eu cymunedau. Dylai prosiectau fod yn gynaliadwy lle bo hynny’n briodol.

Pryd a sut i wneud cais?

Gellir gofyn am ffurflen gais gan y Tîm Comisiynu ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn, ond caiff ceisiadau eu hystyried gan y Panel Grantiau oddeutu bedair gwaith y flwyddyn.

Bydd y dyddiadau’n cael eu nodi’n glir ar y ffurflen gais.

E-bost:  commissioning@wrexham.gov.uk

Rhif ffôn: 01978 298617

 

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB