Storm Christoph

Byddwch chi wedi gweld y newyddion am Storm Christoph, sy’n debygol o fwrw’r DU yr wythnos hon.

Yn Wrecsam, rydym ni’n disgwyl glaw trwm iawn – dros gyfnod byr o bosib – ac mae rhybudd tywydd ‘ambr’ ar waith dros y dyddiau nesaf.

Meddai’r Cynghorydd David Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant:

“Mae timau amgylchedd y cyngor allan yn y fwrdeistref sirol yn gwirio ardaloedd problemus a rhannau o ffyrdd sy’n tueddu i ddioddef o lifogydd. Rydym ni’n gwneud popeth o fewn ein gallu i baratoi.

“Ni allwn wybod faint yn union y bydd y storm yn effeithio ar Wrecsam, ond mae ein timau’n barod i ymateb i unrhyw broblemau lleol y bydd yn eu hachosi.

“Mae’n bwysig bod pawb yn cadw’n ddiogel ac yn cymryd gofal ychwanegol dros y diwrnodau nesaf yn ystod y tywydd garw.”

I gael y newyddion diweddaraf am Storm Christoph, dilynwch y Met Office ar Twitter.

Cyfoeth Naturiol Cymru