Daeth rheolau newydd ar gyfer busnesau sy’n masnachu gydag Ewrop i rym ar 1 Ionawr 2021.

Darganfyddwch y gwybodaeth diweddaraf am Brechlyn Coronafeirws

Os nad ydych wedi gwneud eisoes, mae’n werth edrych ar y gwiriwr Brexit ar Gov.uk i weld sut allai’r newidiadau hyn effeithio ar eich busnes.

Mae’r gwiriwr Brexit yn cynnig cwestiynau aml ddewis a fydd yn eich arwain trwy restr o gamau y gallwch eu cymryd i sicrhau fod eich busnes yn cydymffurfio â’r rheoliadau newydd.

Gall y gwiriwr Brexit gynnig canllawiau i chi os ydych chi neu’ch busnes yn:

  • Teithio o fewn yr UE ar gyfer gwaith
  • Cyflogi yn bresennol neu’n ystyried cyflogi gweithwyr o’r UE
  • Trosglwyddo data rhwng y DU a’r UE
  • Mewnforio neu Allforio nwyddau
  • Darparu gwasanaethau rhwng y DU a’r UE

Mae’r safle hefyd yn cynnig cyngor i ddinasyddion yr UE sy’n edrych am waith yn y DU.

Gallwch hefyd gofrestru ar gyfer bwletinau parodrwydd busnes yma

Gallwch gael cymorth i sicrhau eich hawl i weithio a hawl i aros yn y DU

Ydych chi’n un o ddinasyddion yr UE sy’n byw yng Nghymru? Ydych chi eisiau cymorth i sicrhau eich hawl i aros yn y DU? Gallwn eich helpu chi a’ch teulu gyda cheisiadau statws preswylydd sefydlog neu statws preswylydd cyn-sefydlog EUSS. Ffoniwch wasanaeth Hawliau Dinasyddion yr UE ar 0300 3309 059 rhwng 9am a 5pm, dydd Llun i ddydd Gwener neu anfon e-bost i wgproject@eu.citizensadvice.org.uk

😷 Darganfyddwch y ffeithiau…darllenwch y gwybodaeth diweddaraf am brechlyn Covid-19 gan GIG Cymru 👈

CANFOD Y FFEITHIAU