Dudley ac Eunice

Byddwch chi wedi gweld y newyddion am Storm Dudley ac Eunice sy’n debygol o effeithio ar Wrecsam o ddydd Mercher.

Rydym ni’n disgwyl glaw trwm iawn ac mae rhybudd tywydd oren ar waith dros y dyddiau nesaf.

Mae rhybudd llifogydd ar gyfer Gwastatir Dyffryn Dyfrdwy.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am hyn a newyddion am y ddwy storm, dilynwch y Swyddfa Dywydd a Chyfoeth Naturiol Cymru ar Twitter.

Sut i nodi problem

Wrth i ni obeithio’r budd Wrecsam yn osgoi’r waetha o’r tywydd, fedrwch nodi unrhyw broblem (fel difrod storm, coed wedi disgyn ayyb) i’r cyngor ar y rhifau dilynol:

  • Oriau swyddfa (8.30yb-5yp) 01978 298989
  • Tu allan i oriau swyddfa : 01978 292055
  • Atgyweiriadau tai i denantiaid y cyngor (24awr) 01978 298993

Unrhyw broblemau gyda thoriadau mewn pŵer gall nodi wrth alw 105 (Mae ‘powercut’ 105 yn wasanaeth rhad ac am ddim a fu’n eich cysylltu â’ch gweithredwr lleol am help a chymorth).

Cofiwch os oes bygythiad uniongyrchol i fywyd yn ystod tywydd drwg, dylech o hyd galw 999.

Meddai’r Cynghorydd David Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant:

“Mae timau amgylchedd y cyngor allan yn y fwrdeistref sirol yn gwirio ardaloedd problemus a rhannau o ffyrdd sy’n tueddu i ddioddef o lifogydd. Rydym ni’n gwneud popeth o fewn ein gallu i baratoi.

“Ni allwn wybod faint yn union y bydd y storm yn effeithio ar Wrecsam, ond mae ein timau’n barod i ymateb i unrhyw broblemau lleol y bydd yn eu hachosi.

“Mae’n bwysig bod pawb yn cadw’n ddiogel ac yn cymryd gofal ychwanegol dros y diwrnodau nesaf yn ystod y tywydd garw.”