Beth am drefnu digwyddiad glanhau mawr i gefnogi Gwanwyn Glân Cadwch Gymru’n Daclus?

Bydd yr ymgyrch yn cael ei chynnal ar benwythnos 2-4 Mawrth a byddwn yn ei chefnogi drwy gasglu a gwaredu’r bagiau sbwriel fydd yn cael eu llenwi yn ystod y digwyddiadau glanhau ar hyd a lled y fwrdeistref sirol.

Os ydych chi’n trefnu digwyddiad neu’n bwriadu trefnu un, mae yna gymorth ar gael gan Cadwch Gymru’n Daclus. Mae ganddyn nhw gyfarpar casglu sbwriel a siacedi llachar, yn ogystal â chyngor a chyfarwyddyd defnyddiol ar sut i ennyn diddordeb pobl yn eich digwyddiad.

CYFRIF SNAPCHAT I WRECSAM.

Beth am drefnu digwyddiad glanhau mawr i gefnogi Gwanwyn Glân Cadwch Gymru’n Daclus?

Bydd yr ymgyrch yn cael ei chynnal ar benwythnos 2-4 Mawrth a byddwn yn ei chefnogi drwy gasglu a gwaredu’r bagiau sbwriel fydd yn cael eu llenwi yn ystod y digwyddiadau glanhau ar hyd a lled y fwrdeistref sirol.

Os ydych chi’n trefnu digwyddiad neu’n bwriadu trefnu un, mae yna gymorth ar gael gan Cadwch Gymru’n Daclus. Mae ganddyn nhw gyfarpar casglu sbwriel a siacedi llachar, yn ogystal â chyngor a chyfarwyddyd defnyddiol ar sut i ennyn diddordeb pobl yn eich digwyddiad.

http://www.keepbritaintidy.org/great-british-spring-clean-2018-coming

Peidiwch â cholli allan…dilynwch ni ar Snapchat.

DILYNWCH NI AR SNAPCHAT