Active Wrexham

Mae’r gweithgareddau’n parhau dros y bythefnos o wyliau’r Pasg gyda Wrecsam Egnïol ac mae croeso i chi i gyd ymuno i ddal i symud ar-lein.

Y diweddaraf am y rhaglen frechu rhag Covid-19 ar draws Wrecsam a Gogledd Cymru

Wythnos dau gyda Wrecsam Egnïol

Dydd Mawrth 6 Ebrill, mae Urban Fusion eto’n cynnal sesiwn Dawnsio Stryd rhwng 4pm a 5pm.

Ar gyfer y rhai dan 5, mae Gymnasteg gyda Chlwb Gymnasteg Olympus rhwng 4pm a 4.30pm.

Dydd Ebrill 7 Ebrill bydd Ady Jones yn codi curiad eich calon gyda Ffitrwydd Addysg Gorfforol rhwng 10.30am ac 11am.

Mae sesiwn HIIT i’r Teulu hefyd, rhwng 4pm a 4.45pm.

Dydd Iau 8 Ebrill mae Ffitrwydd Bocsio gydag Empire Fighting Chance rhwng 10.30am ac 11am.

Ac yn olaf, ddydd Gwener 9 Ebrill mae Symudedd a Ffitrwydd Gymnasteg gydag Abbey Road rhwng 10am a 10.30am.

I gymryd rhan yn unrhyw sesiwn, anfonwch e-bost at active.wrexham@wrexham.gov.uk i gael y cod ymuno.

Wrecsam Egniol

To take part in any of the sessions please email active.wrexham@wrexham.gov.uk for the access codes.

😷 Mynnwch y ffeithiau…darllenwch yr wybodaeth ddiweddaraf am raglen frechu Covid-19 GIG Cymru ar gyfer Wrecsam a Gogledd Cymru 👈

CANFOD Y FFEITHIAU