WCBC-BERSHAM IRONWORKS.

Bydd Gweithfeydd Haearn y Bers yn agor ei ddrysau ym mis Awst am ddeuddydd o hwyl hudolus i’r teulu 🙂

Bellach mae Gwaith Haearn y Bers a fu unwaith yn swnllyd, ac a wnaed yn enwog gan John ‘Iron Mad’ Wilkinson (ffigwr amlwg yn y Chwyldro Diwydiannol), yn gorwedd yn dawel yn Nyffryn hardd Clywedog, ddwy filltir y tu allan i Wrecsam.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Ond ddydd Gwener 9 Awst a dydd Sadwrn 10 Awst, rhwng 11am a 3pm, fe fydd yn llawn bwrlwm unwaith eto:

  • Dewin y storïwr
  • Creu ffon hud
  • Paentio Wynebau
  • Teithiau tywysedig o amgylch y gweithfeydd haearn
  • Llwybr ‘Dwi’n gweld hefo’n llygad bach i’ i blant
  • Heboga Hanesyddol Albion
  • Saethwyr Blaidd Field (dydd Sadwrn yn unig)

Mae croeso i bawb a bydd byrbrydau ar gael, felly dewch â phicnic. Gallwch barcio am ddim hefyd.

Sylwch efallai y bydd yna dâl bychan am rai gweithgareddau.

“Cyfarwyddiadau”

Dilynwch yr arwyddion brown ar gyfer Bersham a Chlywedog naill ai o’r A525 i’r B5098, yr A483 i’r B5605 a B5098, neu’r B5099 i’r gorllewin o Wrecsam. Cadwch lygad am yr arwyddion brown ar gyfer Gwaith Haearn Ironworks. I barcio oddi ar y ffordd, parhewch heibio’r Gweithfeydd Haearn am 150m a gadewch y ffordd gyferbyn ag Eglwys y Bers.

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION