Mae trydedd wythnos gwyliau’r haf yn agosáu ac mae cymaint i’w wneud, tu mewn a thu allan, felly beth bynnag y tywydd, mae rhywbeth at ddant pawb yn y rhestr isod.

Awst 10, 10am-12pm
Clwb Celf i Deuluoedd
Tŷ Pawb
Bob dydd Sadwrn bydd sesiwn dan ofal artist i blant a’u teuluoedd grwydro ein horielau a datblygu sgiliau dychymyg a chreu. Sesiwn galw heibio i’r teulu yw hwn. Mae’n rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.
£2 y plentyn.

Awst 12, 10.30am-12pm Amgueddfa Anniben Amgueddfa Wrecsam Paentiwch bili-pala i fynd adref gyda chi. Yn addas i blant 3 oed ac iau.
£2 i bob babi / plentyn bach, oedolion am ddim

Awst 13, 10.30am—12.30pm Creu a Chael Amgueddfa Wrecsam Dewch i greu wyneb plât papur yn defnyddio llawer o ddeunyddiau gwahanol Yn addas i blant 3+ oed. £1.50 fesul crefft

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Awst 13, 2pm ymlaen Twrnamaint Hud Llyfrgell Rhiwabon Yn addas i blant 8 oed+ Am fwy o wybodaeth neu i archebu lle cysylltwch â: 01978 822002

Gorffennaf 14, 1pm ymlaen
Clwb Ffilm Teulu’r Haf
Tŷ Pawb Ymunwch â ni yn ein sinema fach pob prynhawn dydd Mercher yn ystod gwyliau’r haf i fwynhau hen ffefrynnau! Ffilm yr wythnos hon yw ‘Up’. Bydd popgorn a diodydd ar gael cyn y ffilm. Am fwy o wybodaeth neu i archebu lle, cysylltwch â 01978 292093.
£3 y pen neu £10 am docyn teulu

Awst 14, 3pm ymlaen Clwb Plant Llyfrgell Rhiwabon Dewch i ymuno â’n clwb 3 o’r gloch, a fydd yn cynnwys storïau, Lego, posau a gemau. Yn addas i blant 5-10 oed. Ffoniwch 01978 822002 neu anfonwch e-bost at ruabon.library@wrexham.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Awst 15, 1.30-3.30pm Taith Tractor a Chwis Anifeiliaid Fferm Tŷ Mawr Yn addas ar gyfer bob oed. I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch 01978 763140 neu anfonwch e-bost at countryparks@wrexham.gov.uk £2.70

Os hoffech wneud y mwyaf o fisoedd yr haf trwy fod allan yn yr awyr agored, cliciwch ar yr erthygl isod i gael syniadau!

Ewch Allan i Chwarae!

 

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION