Dim ond ychydig ddyddiau sydd ar ôl i gael dweud eich barn am farchnadoedd yng nghanol tref Wrecsam.

Rydym yn holi am Farchnad y Cigyddion, y Farchnad Gyffredinol a’r Farchnad wythnosol ar ddydd Llun. Nid yw stondinau marchnad Tŷ Pawb yn gynwysedig yn yr adolygiad hwn.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Are they meeting your needs?

Ydynt yn diwallu eich anghenion?

Ydyn nhw’n darparu’r hyn yr ydych yn ei ddisgwyl gan farchnad?

Ydyn nhw’n gwerthu pethau sydd eu heisiau arnoch chi?

Ydyn nhw’n ddigon hygyrch ar gyfer eich anghenion?

Mae’r ymgynghoriad yn cymryd tua phum munud i’w gwblhau ac yn hawdd i’w ddilyn. Mae hefyd cyfle i roi mwy o awgrymiadau am ffyrdd o wella’r marchnadoedd.

Gallwch gymryd rhan yma.

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION