Mae Mis Hanes Pobl Dduon Cymru yn cael ei gynnal trwy gydol mis Hydref gyda digwyddiadau dathlu wedi’u cynllunio ledled y wlad.

Bydd Wrecsam yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau trwy gydol y mis, gan ddechrau gyda lansiad ysblennydd yn Tŷ Pawb y dydd Sadwrn hwn!

Mae rhaglen eleni o ‘Symudwyr, Ysgydwyr a Gwneuthurwyr Etifeddiaeth’ yn dathlu pobl hanesyddol a heddiw yn gwneud newid deinamig ar gyfer dyfodol gwell.

Bydd y digwyddiad ddydd Sadwrn, a drefnir gan Gwmni Budd Cymunedol CLPW CIC, yn rhad ac am ddim i unrhyw un ei fynychu a bydd yn cynnwys pob math o berfformiadau byw, gweithgareddau celfyddydol, stondinau gwybodaeth a blasu bwyd amlddiwylliannol.

Yn ogystal â’r cyflwyniadau, perfformiadau cerddoriaeth a dawns gan artistiaid hip-hop o Ogledd Cymru, perfformiadau cymunedol gan Dimau Beatbox Ieuenctid, grŵp dawns plant cymunedol Bawso, bydd lansiad y llyfr ‘Portuguese Diáspora from Wrecsam’ hefyd.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON

Perfformiadau byw

Bydd perfformwyr y digwyddiad lansio yn cynnwys:

 • Juka Castro
 • Bloco Swn samba
 • Evrah Rose
 • Noir Dance
 • Voice Box / Spoken Word
 • NTW Team / National Theatre Wales
 • Tania LeCoq
 • Sasha /Bollywood
 • African Djs.
 • African Dance
 • Lizzi£ Squad
 • Pizzo
 • Mister Nino

Ble a phryd

Cynhelir y digwyddiad Lansio yn Tŷ Pawb ddydd Sadwrn, Hydref 5, 2pm-10pm.

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim ac mae croeso i bawb ddod!

Dilynwch Tŷ Pawb ar:
Facebook
Twitter
Instagram

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb