Fel rhan o ymdrech y Cyngor i ddarparu gwasanaeth casglu gwastraff mwy modern, dibynadwy ac effeithlon i drigolion Wrecsam, bydd cerbydau lloches newydd yn dod i strydoedd Wrecsam yn fuan ar ôl adnewyddu cytundeb prydles.

Mae cyfanswm o naw cerbyd sbwriel modern newydd wedi eu caffael a byddan nhw’n dod yn lle’r fflyd bresennol dros y misoedd nesaf.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Meddai’r Cynghorydd David Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant, “Mae’r cerbydau newydd yn ffurfio rhan o raglen wedi’i threfnu o gerbydau fflyd newydd i sicrhau ei bod yn parhau i ddarparu gwasanaeth casglu gwastraff effeithiol ac effeithlon i’n trigolion.

“Maen nhw’n fwy effeithlon o ran tanwydd, a fydd yn helpu tuag at ymrwymiad y Cyngor i leihau allyriadau carbon. Maen nhw hefyd yn cael ei llywio o’r cefn, a fydd yn cynorthwyo ein gyrwyr medrus wrth fynd i rai o’r ardaloedd preswyl lle mae gyrru cerbydau mawr wastad wedi bod yn anodd.”

Os nad yw eich bin wedi cael ei wagu, efallai bod problem yn ymwneud â mynediad … beth am ein helpu i osgoi hyn?

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN