Screengrab of Wrexham Council news blog home page

Efallai y byddwch chi wedi sylwi ar yr eicon bach yma yng nghornel uchaf yr ochr dde ar wefan Cyngor Wrecsam a’r blog newyddion yn ddiweddar (mae’n edrych fel person bach â’i freichiau ar led).

The ReachDeck icon

Felly beth mae’n ei wneud?

Rydym ni’n falch o gyhoeddi ein bod wedi ychwanegu cymorth cyfieithu, darllen a llafar gyda bar offer ReachDeck, sy’n helpu i wneud gwybodaeth ar-lein am wasanaethau’r Cyngor ar gael yn haws i bawb.

Rhowch gynnig arno fo

Cliciwch neu bwyso’r eicon bach. Bydd hyn yn lansio bar offer ReachDeck ar frig eich sgrin.

Cyfieithu testun

ReachDeck translate icon

I gyfieithu testun, cliciwch ar yr eicon ‘A’ sgwâr ac yna dewiswch yr iaith rydych chi ei heisiau o’r rhestr.

Tan rŵan, dim ond yn Gymraeg ac yn Saesneg ydym ni wedi rhannu gwybodaeth, ond bellach, gallwch ddarllen ein tudalennau gwe bron yn unrhyw iaith – yn cynnwys Pwyleg, Portiwgaleg ac Wcreineg.

Gwrando ar destun

ReachDeck listen icon

I glywed testun yn cael ei ddarllen, cliciwch ar eicon y ‘bys’ (mae’n edrych fel bys yn pwyso botwm) a llusgwch eich llygoden dros unrhyw destun. Ar ddyfais sgrin gyffwrdd, bydd yn rhaid i chi glicio ar y testun i’w glywed.

Gallwch hefyd ddewis unrhyw destun ar y dudalen a’i lawrlwytho fel ffeil MP3 (gan ddefnyddio’r eicon ‘MP3’) er mwyn gwrando arno wedyn.

Chwyddo testun

Os cliciwch chi ar eicon y ‘chwyddwydr’ (gydag ‘A’ yn y canol), bydd y testun yn cael ei chwyddo wrth gael ei ddarllen.

ReachDeck help icon

I gael gwybod mwy, cliciwch ar eicon y marc cwestiwn (?) i ddarganfod beth mae pob nodwedd ar y bar offer yn ei wneud.

Pam mae hyn yn bwysig?

Mae’r Cynghorydd Paul Roberts, Aelod Arweiniol Cydlyniant Cymunedol a Chydraddoldeb, yn dweud:

“Ledled y byd, mae gan un o bob saith o bobl anabledd, a gallent brofi rhwystrau ar-lein.

“Er enghraifft, gallai person sydd â nam ar y golwg gael trafferth darllen testun, a gallai rhywun ag anabledd gwybyddol ei chael yn anodd darllen gwybodaeth ar dudalen we orlawn.

“Gall iaith hefyd fod yn rhwystr, ac mewn cymuned amrywiol mae’n bwysig darparu gwybodaeth mewn cymaint o ieithoedd â phosib’… felly rydw i’n falch iawn ein bod wedi gallu mabwysiadu’r dechnoleg yma.”

Mae’r Cynghorydd Beverley Parry-Jones, Aelod Arweiniol TGCh a Gwasanaethau i Gwsmeriaid, yn dweud:

“Gall rhai sy’n ymweld â’n gwefan a’n blog newyddion rŵan ddewis gwrando ar y cynnwys, cael gwared â chynnwys sy’n tynnu sylw a chyfieithu ein tudalennau gwe i dros 100 o ieithoedd.

“Bydd bar offer ReackDeck yn helpu i sicrhau bod pawb yn gallu cael gafael ar yr un wybodaeth a gwasanaethau ar-lein, felly helpwch ni i ledaenu’r neges.”

Dwedwch wrth eich teulu a’ch ffrindiau

Os ydych chi’n adnabod rhywun sydd ddim yn siarad Cymraeg na Saesneg, neu’n cael trafferth darllen testun ar sgrin oherwydd nam, rhowch wybod iddyn nhw am y nodwedd fach ddefnyddiol rydym ni wedi’i hychwanegu i’n gwefan.

Anogwch nhw i roi cynnig arni.