Bydd ymwelwyr â Tŷ Pawb yn cael cyfle i fynd â darn o hanes Wrecsam adref y Nadolig hwn, trwy garedigrwydd atyniad ymwelwyr diweddaraf (a hynaf!) yr ardal!

Am dri diwrnod yn unig, bydd Ymddiriedolaeth Treftadaeth Brymbo yn trawsnewid ‘Oriel 2’ Tŷ Pawb i mewn i Brymbo: Stori 300 miliwn o flynyddoedd, profiad Coedwig Ffosil sy’n caniatáu ymwelwyr i gael cipolwg ar ymddangosiad yr ardal 300 miliwn o flynyddoedd yn ôl!

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM DDIWEDDARIADAU WYTHNOSOL.

Trysor unigryw i Wrecsam

Yn cynnwys trysorau o safle archeolegol arwyddocaol Brymbo, bydd y profiad ymarferol yn cynnwys y cyfle i gwrdd â phaleontonyddydd preswyl y safle, y cyfle i ddod yn agos a phersonol â ffosiliau a gloddir o dan hen waith dur Brymbo, a gwneud anrheg Nadolig themaidd Coedwig Ffosil Brymbo unigryw i fynd adref.

Mae Brymbo: Stori 300 miliwn o flynyddoedd yn rhan o raglen Argyfyngau Tŷ Pawb, gan ddod â phobl at ei gilydd i drafod materion sy’n bwysig i’r gymuned. Bydd ymwelwyr ym mis Rhagfyr yn cael cyfle i fynegi eu barn ar sut y byddent yn hoffi atyniad ymwelwyr newydd Brymbo i gymryd siâp, wrth iddo baratoi i’w agor ym 2021.

Dianc o’r Nadolig!

Dywedodd Dr Tim Astrop, Cydlynydd Ffosil gydag Ymddiriedolaeth Dreftadaeth Brymbo, “Mae Coedwig Ffosil Brymbo yn drysor unigryw, ac rydym yn edrych ymlaen at ddod â hanes hynafol Wrecsam yn fyw yn Nhŷ Pawb y Nadolig hwn . Mae dod a’n gwaith i bobl Wrecsam mor bwysig inni, ac rydym yn gobeithio fod pawb sy’n ymweld yn mwynhau eu hanrheg Nadolig Coedwig Ffosil hefyd. Y dianc perffaith o’r anhrefn siopa!”

Bydd Brymbo: Stori 300 miliwn o flynyddoedd yn Nhŷ Pawb bob dydd o ganol dydd hyd at 3.00pm, o ddydd Iau 19eg i ddydd Sadwrn 22ain Rhagfyr, ac am 3pm ddydd Sadwrn, bydd Dr Tim Astrop yn rhoi sgwrs am bopeth i’w wneud a’r Goedwig Ffosil.

Mae’r holl brofiad yn rhad ac am ddim, yn agored i bawb, yn gyfeillgar i’r teulu, ac fe fyddem yn croesawu ymwelwyr gyda diod boeth a mins pei.

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

COFIWCH EICH BINIAU