Allwch chi gredu ei fod wedi bod yn flwyddyn yn barod?

Fis Ebrill diwethaf ddaeth filoedd o bobl i Dydd Llun Pawb i ddathlu agoriad mawreddog Tŷ Pawb gyda diwrnod llawn o weithgareddau teuluol.

Felly, roeddem yn meddwl y byddai’n addas i ddathlu ein pen-blwydd cyntaf mewn ffordd debyg!

GWNEWCH GAIS AM GLUDIANT I’R YSGOL YM MIS MEDI RŴAN!

Yn cyflwyno ‘Dydd Llun 2’

Cynhelir y parti ar 22ain Ebrill, sef dydd Llun y Pasg. Bydd yn ddigwyddiad AM DDIM yn cynnwys perfformiadau byw, cerddoriaeth ac adloniant gyda gweithgareddau teuluol a celf a chrefft i bob oed.

Bydd perfformwyr yn yr ardal fwyd yn ystod y dydd yn cynnwys Evrah Rose, PopVox Choir, Delta Academy Choir, The Clock Makers a band Samba Cymraeg, Bloco Sŵn.

Yn hwyrach yn y prynhawn/gyda’r nos, bydd yr adloniant yn symud i Sgwâr y Bobl lle bydd gennym fandiau a pherfformwyr o’r brig gan gynnwys Meilir, Omaloma a’r band parti poblogaidd, Break the Record.

Bydd mwy o berfformwyr i’w cyhoeddi’n fuan, a byddwn yn datgelu’r rhaglen lawn yr wythnos nesaf – cadwch lygad!

Bydd ein siopau unigryw, ein stondinau bwyd a’n bar ar agor a hwn fydd y diwrnod olaf y gallwch weld ein dwy arddangosfa drawiadol – Twist i Fyny Twist i LawrJulie Cope’s Grand Tour: The Story of a Life by Grayson Perry.

Yn ystod y dydd byddwn hefyd yn dadorchuddio’r gwaith celf newydd yn swyddogol ar gyfer Wal Pawb, y wal troi yn ein neuadd farchnad sydd wedi’i dylunio gan yr artist Kevin Hunt ar gyfer 2019.

Digwyddiad gwych am ddim – a does dim lle gwell amdano!

Dywedodd Aelod Arweiniol Pobl – Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau, Y Cyng. Hugh Jones:”Digwyddiadau cymunedol yn ystod y dydd yw’r rhai lle mae Tŷ Pawb yn disgleirio. Does dim lle tebyg i ddod â phobl at ei gilydd ar gyfer adloniant byw, y celfyddydau, bwyd gwych, siopau a hwyl i’r teulu cyfan.

“Mae Tŷ Pawb wedi tyfu o nerth i nerth yn ystod ei flwyddyn gyntaf ac mae hyn yn argoeli i fod yn ddigwyddiad gwych sy’n rhad ac am ddim gyda rhywbeth i bawb a dathliad addas iawn i ddathlu cyflawniad gwych i’r dref.”

Dilynwch Tŷ Pawb ar:
Facebook
Twitter
Instagram

Ffoniwch ni heddiw ar 01978 292144 neu e-bostiwch ni ar typawb@wrexham.gov.uk

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb