Recycling Facts Wrexham

Rydym ni’n parhau i gyhoeddi ffaith am ailgylchu ar ein tudalennau Facebook a Twitter, bob dydd ym mis Mawrth.

Yn ddiweddar bu i ni gyhoeddi blog, oedd yn mynd â chi drwy’r deg ffaith gyntaf, a rŵan fe awn â chi’n sydyn drwy’r deg nesaf…

EISIAU MWY O AWGRYMIADAU A GWYBODAETH? COFRESTRWCH I DDERBYN EIN CYLCHLYTHYRAU AILGYLCHU AR E-BOST…

Ffaith 1: Cafodd 650 tunnell o garpedi eu hailgylchu yn Wrecsam y llynedd.

Ffaith 2: Cofiwch wagio a glanhau unrhyw fwyd yn llwyr allan o boteli a jariau cyn eu rhoi yn eich cynwysyddion ailgylchu (gall unrhyw fwyd fynd i mewn i’ch cadi bwyd).

Ffaith 3: Bydd ailgylchu 1 botel wydr ychwanegol yn atal rhyddhau CO2 sydd gyfystyr â’r hyn a ryddheir o 4,000 o geir i’r atmosffer.

Ffaith 4: Oeddech chi’n gwybod y gallwch chi wagio bwyd sydd wedi mynd heibio i’w ddyddiad i mewn i’ch cadi gwastraff bwyd?

Ffaith 5: Gellir mynd â sbectol (neu wydrau llygaid) i’ch optegydd lleol er mwyn eu hailddefnyddio dramor.

Ffaith 6: Wedi cael cinio rhost neu borc i de? Rhowch yr esgyrn yn eich cadi gwastraff cegin 🙂

Ffaith 7: Fe ailgylchodd preswylwyr Wrecsam dros 640 tunnell o ganiau y llynedd.

Ffaith 8: A yw eich cynwysyddion ailgylchu yn orlawn bob wythnos? Archebwch gynwysyddion ychwanegol am ddim (peidiwch ildio i’r temtasiwn o roi unrhyw ddeunydd ailgylchu yn eich bin sbwriel).

Ffaith 9: Mae modd ailgylchu caniau dur 100% a gallant gael eu hailgylchu dro ar ôl tro. Gallant hyd yn oed gael eu troi’n feiciau.

Ffaith 10: Ydych chi wedi dod o hyd i fwyd heibio’i ddyddiad yn eich oergell? Gwagiwch y bwyd i’ch cadi (hyd yn oed y llwydni!), golchwch y potyn, twb neu drê plastig, a’i roi yn eich cynhwysydd ailgylchu.

Eisiau mwy o awgrymiadau a gwybodaeth? Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrau ailgylchu ar e-bost…

COFRESTRU