Lavender Field

Mae wythnos olaf gwyliau’r haf wedi cyrraedd ac os ydych chi am wneud yn fawr o’r amser sydd gennych chi ar ôl gyda’ch plant bach, beth am ddarllen ymlaen a darganfod beth sy’n digwydd yn y fwrdeistref sirol!

1. Gwenyn Gweithgar a Lafant Lliwgar
Dewch draw i Barc y Ponciau ddydd Llun, 28 Awst, rhwng 1.30pm a 3.30pm i hel ychydig o lafant ffres i wneud tusw bychan a chreu gwenynen fach fel addurn. Byddwch hefyd yn dysgu am bwysigrwydd gwenyn! Y gost yw £2.50 y plentyn, a gallwch alw heibio i’r Pafiliwn Bowlio i gymryd rhan. Am fwy o fanylion, ffoniwch 01978 763140.

2. Magi-Ann
Os hoffech chi fynd ar helfa drysor a chreu rhywbeth arbennig gyda’ch plant bach, dewch draw i Lyfrgell Wrecsam ddydd Mawrth, 28 Awst, rhwng 2pm a 3.30pm! Mae hwn yn ddigwyddiad dwyieithog.

3. Melinau Gwynt Hyfryd
Galwch heibio i Barc Gwledig Dyfroedd Alun ddydd Mercher, 30 Awst, rhwng 1.30pm a 3.30pm i greu eich melin wynt eich hun i’w chymryd gartref. Mae’r digwyddiad hwn yn costio £2.50 ac yn addas i bob oedran, a does dim angen archebu lle ymlaen llaw. Ffoniwch 01978 763140 am fwy o wybodaeth.

4. Teils Clai
Ddydd Iau yma, 31 Awst, beth am i chi alw heibio i Barc Gwledig Tŷ Mawr i greu teilsen glai i hongian ar eich wal neu i osod o dan eich paned. Mae’r digwyddiad hwn yn addas ar gyfer pob oedran ac yn costio £2.50. I gael rhagor o fanylion ffoniwch 01978 763140.

5. Dydd Gwener Llawn Hwyl
Mae Llyfrgell Cefn Mawr yn eich gwahodd i fwynhau crefftau syml ar gyfer dwylo bychain! Pob dydd Gwener, rhwng 3.30pm a 4.30pm, gall plant o 0 i 8 oed alw draw a mwynhau sesiwn lawn hwyl. Mae’r sesiwn yn rhad ac am ddim, ond gwerthfawrogir unrhyw rodd. I gael rhagor o wybodaeth anfonwch e-bost at cefnmawr.library@wrexham.gov.uk.

Mwynhewch eich wythnos olaf i ffwrdd, a phob hwyl i chi yn yr ysgol fis Medi!