Dathlwch Ddiwrnod y Llyfr eleni yn Llyfrgell Wrecsam ar 1 Mawrth a hawlio llyfr am ddim!

Mae Diwrnod y Llyfr wedi’i gynnal bob blwyddyn ers dros dau ddegawd, ac mae’n ddathliad o bopeth yn ymwneud â darllen – y llyfrau, yr awduron, y straeon, y darlunwyr. Bydd popeth yn ymwneud â llyfrau yn cael ei ddathlu yn swnllyd a hapus mewn dros 100 o wledydd ledled y byd.

CYFRIF SNAPCHAT I WRECSAM.

I ychwanegu rhywbeth ychwanegol i’r dathliad eleni, os byddwch yn benthyg llyfr plant o’r llyfrgell ar 1 Mawrth, cewch lyfr am ddim (tra bydd rhai ar ôl).

Gan y bydd hefyd yn Ddydd Gŵyl Dewi, bydd gennym arddangosfa o lyfrau coch, felly beth am fenthyg un o’r llyfrau hynny a dathlu’r ddau achlysur ar yr un pryd?!

Peidiwch â cholli allan…dilynwch ni ar Snapchat.

DILYNWCH NI AR SNAPCHAT