Dyma Nadolig cyntaf Tŷ Pawb a gwahoddir chi i ddod draw i weld beth sydd ar gael ar gyfer yr anrhegion a’r danteithion munud olaf.

Os nad ydych wedi galw heibio eto, dyma’r amser i ymweld â’r safle – cewch eich synnu â’r hyn sydd ar gael ac rydych yn sicr o gael croeso cynnes.

Mae nifer o stondinau marchnad i ddewis ohonynt – mae amrywiaeth mawr o anrhegion – neu beth am gael rhywbeth bach i’ch hun – yn cynnwys ffigyrau bach, llyfrau comig a memorabilia, danteithion, bomiau bath ac ystod fawr o ddillad ar gyfer bob oed, yn cynnwys dillad retro a’r ffasiwn ddiweddaraf.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM DDIWEDDARIADAU WYTHNOSOL.

Gallwch wneud eich ewinedd a’ch gwallt a beth am ginio anhygoel yn yr ardal fwyd i ddilyn, ac yna taith i’r orielau celf lle gallwch ddewis darn o waith celf ar gyfer y perthynas neu ffrind sy’n anodd prynu anrheg ar eu cyfer!

Croesawir marchnadoedd newydd atom hefyd, sef siop Clwb Pêl-Droed Wrecsam a’r Wicked Fairies sydd â dewis gwych o ddillad ac ategolion retro.

Gwyliwch y fideo hwn a gynhyrchwyd yn gynharach eleni:

Gallwch ymweld â’u gwefan yma (https://www.typawb.wales/)

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.

COFIWCH EICH BINIAU