Wrexham

A wyddech chi fod gennym ni Wasanaeth Gwybodaeth i rieni a gofalwyr yn Wrecsam i’w helpu i gael gafael ar wybodaeth, cyngor a chefnogaeth?

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam (GGDW) bellach wedi’i leoli yn Galw Wrecsam ar Stryt yr Arglwydd yng nghanol y dref.  Fe sefydlwyd GGDW beth amser yn ôl, ond nid pawb sydd yn ymwybodol ohono.  Fe agorodd y lleoliad galw heidio newydd a chyfleus yn swyddogol yn gynharach yr wythnos hon.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM DDIWEDDARIADAU WYTHNOSOL.

Bydd staff cyfeillgar a gwybodus wrth law rhwng 10.30am a 2.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener i’ch helpu i gael y cymorth neu gyngor rydych ei angen os oes gennych blentyn hyd at 19 oed neu os ydych chi’n feichiog. Tu allan i’r amseroedd hyn, gall rhieni galw ein rhif cyhoeddus 01978 292094, neu e-bostiwch fis@wrexham.gov.uk

Mynychwyd y Lansiad gan y Maer, Cyng. Andy Williams; Sioned Wyn Davies, Pennaeth Gwasanaethau Cwsmeriaid a Chorfforaethol; Susan Evans, Pennaeth yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Plant, a’r Cyng. William Baldwin, Aelod Arweiniol am Wasanaethau Blant

Meddai’r Cynghorydd Bill Baldwin, Aelod Arweiniol y Gwasanaethau Plant: “Mae’n wasanaeth ardderchog y mae nifer o rieni a gofalwyr wedi manteisio arno dros y blynyddoedd. Rwy’n gobeithio y bydd y gwasanaeth galw heibio newydd yn fwy cyfleus i ddefnyddiwr ac yn annog mwy o bobl i gael gafael ar y cymorth a’r cyngor maent yn chwilio amdano”.

Mae GGDW yn darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i rieni plant (cyn eu geni i fyny at 19 oed) ar ystod eang o faterion teulu.

Beth am alw draw i ddarganfod mwy am GGDW, y gwasanaethau maent yn ei ddarparu a’r cymorth y gallwn ei gynnig i rieni ac ymarferwyr yn Wrecsam. Mae staff GGDW yn cynnwys Swyddogion Gwybodaeth a Chynghorwyr Cefnogi Rhieni sydd yn ymgymryd â’r rôl bwysig o helpu rhieni sydd yn wynebu nifer o heriau i gael mynediad at y ffynonellau gorau o gefnogaeth yn y gymuned.

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.

COFIWCH EICH BINIAU