Mae masnachwyr canol y dref wedi dod ynghyd i drefnu Llwybr Dyn Eira Canol y Dref – gweithgaredd hwyliog am ddim i’r teulu, a gallwch ennill gwobr yn y broses.

Cynhelir y digwyddiad tan 19 Rhagfyr a’r oll sydd angen i chi wneud er mwyn cofrestru yw dod o hyd i’r dynion eira mewn ffenestri siopau, ysgrifennu’r rhifau a’i ddychwelyd i un o’r masnachwyr isod, a chroesi eich bysedd!

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM DDIWEDDARIADAU WYTHNOSOL.

Mae gwobrau yn cynnwys talebau anrheg a nwyddau o’r siopau sy’n cymryd rhan.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â 01978 266887 neu anfonwch e-bost at webquery@reesjeweller.co.uk.

Bydd ffurflenni cofrestru ar gael o unrhyw fusnesau sy’n cymryd rhan, a dylid eu dychwelyd i Quaintways (Stryt Siarl), Emz Cakes a Martin Rees Jewellers (Stryt Caer) neu Taste Buds (Stryd Fawr).

Pob lwc a mwynhewch eich gwobr.

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.

COFIWCH EICH BINIAU