Ydych chi’n dymuno cael gafael ar fargen neu werthu eich eitemau diangen eich hun?

Dewch draw i Sêl top fwrdd Tŷ Pawb!

Os nad ydych chi erioed wedi bod i Sêl top fwrdd o’r blaen, meddyliwch amdano fel gwerthu cist car dan do!

Gall unrhyw un sy’n dymuno gwerthu eitemau ar y diwrnod gysylltu â chi i archebu bwrdd (mawr neu fach) lle gallwch chi werthu’ch eitemau.

I siopwyr, mae hyn yn golygu y gallai fod pob math o eitemau ar werth,
felly beth am ddod a chael golwg?

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Beth sydd angen i chi wybod

  • Cynhelir y Sêl top fwrdd ar ddydd Sul Tachwedd 4.
  • Dylai’r gwerthwr gyrraedd 9.00am i sefydlu.
  • Bydd y gwerthiant ei hun yn dechrau 10.00am.
  • Os hoffech chi ddod a gwerthu eitemau, gallwch archebu bwrdd mawr am £10, neu fwrdd bach am £5. Mae gennym hefyd ychydig iawn o gylchau marchnad sydd ar gael am £ 20

I archebu bwrdd neu i gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad, e-bostiwch typawb@wrexham.gov.uk neu ffoniwch 01978 292093.

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

Each i wefan Tŷ Pawb yma.

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION