Mae pob dydd Sadwrn yn mynd i fod yn arbennig iawn yn Tŷ Pawb mis Tachwedd yma!

Mae’r gemau rygbi rhyngwladol hydref yn rhai o’r gemau mwyaf cyffrous, gyda rhai o’r gwledydd gorau yn pwyso eu hunain yn erbyn ei gilydd!

Rydym wrth ein bodd yn cyhoeddi y byddwn ni’n dangos gemau Cymru ar ein sgrin fawr yn Tŷ Pawb!

Bydd hwn yn ffordd wych i wario eich dydd Sadwrn!

OHERWYDD SETLIAD SIOMEDIG GAN LYWODRAETH CYMRU, MAE RHAID I NI NEUD MWY O DORIADAU. MYNEGWCH EICH BARN…

Paratowch am y gêm

Bydd ein diwrnodau rygbi yn cynnwys rhai gweithgareddau gwych:

  • Paentio wynebau gyda Sophia Leadhill.
  • Paentiwch eich draig cerameg eich hun gyda Cwtch Ceramics.
  • Cerddoriaeth fyw cyn y gêm.
  • Bar ar agor trwy gydol y dydd

Bydd yr holl weithgareddau’n cael eu cynnal wrth ein sgrin fawr felly ni fyddwch yn colli dim o’r gêm os ydych chi am barhau i baentio’ch draig!

Bydd ein marchnadoedd, ardal bwyd ac orielau ar agor fel arfer fel y gallwch chi fagu rywbeth i fwyta a cherdded o amgylch y siopau a’r arddangosfa Wrecsam Agored tra’ch bod chi yma!

Dyddiadau ar gyfer y gemau

  • Sadwrn Tachwedd 3 – Cymru V Scotland (cicio 2.45pm)
  • Sadwrn 10 Tachwedd – Cymru v Awstralia (cicio 5.20pm)
  • Sadwrn Tachwedd 17 – Cymru v Tonga (cicio am 2.30pm)
  • Sadwrn 24 Tachwedd – Cymru v De Affrica (gicio 5.20pm)

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

Each i wefan Tŷ Pawb yma.

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION